Dividenduitkering Nederlandse en Luxemburgse NN beleggingsfondsen: 1e kwartaal 2020

14 februari 2020

DividendNN Investment Partners B.V. laat u, als beheerder van de NN beleggingsfondsen, graag weten dat verscheidene Nederlandse NN beleggingsfondsen in het vierde kwartaal van 2019 hun (interim) dividend zullen uitkeren.

Nederlandse
De volgende Nederlandse NN beleggingsfondsen keren op 5 maart 2020 dit kwartaaldividend uit, waarbij de zogeheten ‘ex-dividend’ datum is vastgesteld op 13 februari:

NN Premium Dividend Fund : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,27
NN Europees Deelnemingen Fonds : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,37
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,13
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,36
NN Global Real Estate Fund : bruto interim-dividend per aandeel is € 1,03
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,36
NN First Class Obligatie Fonds : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,24

Het uitgekeerde dividend voor bovengenoemde NN beleggingsfondsen wordt vanaf 5 maart automatisch voor u herbelegd in het betreffende fonds. Voor een totaaloverzicht van de dividenduitkeringen en aanvullende informatie, verwijzen wij u graag naar de sectie ‘Vragen’ onder ‘Dividend NN Beleggingsfondsen’.

Dividendbelasting
Voor NN Premium Dividend Fund, NN Europees Deelnemingen Fonds, NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds, NN Hoog Dividend Aandelen Fonds en het NN Global Real Estate Fund, ontvangt u het interim-dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunt u bij de belastingdienst verrekenen met uw ‘aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2019’. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw fiscaal adviseur. Over het uitgekeerde dividend van NN Hoog Dividend Obligatie Fonds en NN First Class Obligatie Fonds wordt géén dividendbelasting ingehouden (het ontvangen bruto dividend is bij deze twee fondsen dan ook het netto dividend).

Luxemburgse
Onderstaande NN beleggingsfondsen keren op 14 februari 2020 dit kwartaaldividend uit, waarbij de zogeheten ‘ex-dividend’ datum is vastgesteld op 11 februari 2020. Het uitgekeerde dividend wordt vanaf 14 februari automatisch voor u herbelegd in het betreffende fonds. Voor een totaaloverzicht van de dividenduitkeringen en aanvullende informatie, verwijzen wij u graag naar de sectie ‘Vragen’ onder ‘Dividend NN Beleggingsfondsen’.

NN Opportunity Obligatie Fonds - N Dis(Q) EUR : bruto interim-dividend per aandeel is € 0,15
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - N Dis EUR : bruto interim-dividend per aandeel is € 2,35
NN (L) Emerging Markets Debt (HC) - N Dis(Q) USD : bruto interim-dividend per aandeel is USD 31,60

 


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.” Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact