NN Premium Dividend Fund

Het fonds belegt in aandelen in de Eurolanden. Via een actief beleid met optiestrategieën wordt getracht om het effect van koersdalingen te dempen en toch te profiteren van koersstijgingen. Het fonds streeft naar een dividendrendement van 7 procent per jaar, uitgekeerd per kwartaal. Dit komt normaal gesproken vanuit het dividend van de onderliggende aandelen en de ontvangen optiepremies.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
15,29 15,86 0,27 12,18 0,63 18,66 -14,61 21,26 -7,02 28,51 -17,57

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 12,66 i
 • Rendement YTD -17,57% i
 • Rendement 28,51% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,21 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds stelt zich kapitaalgroei (total return) ten doel en het realiseren van een aantrekkelijke dividenduitkering door zijn vermogen hoofdzakelijk te beleggen in aandelen in de Eurozone alsmede door een derivatenconstructie (zoals onderstaand beschreven). Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen die gevestigd of hoofdzakelijk actief zijn in landen die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het fonds wordt actief beheerd teneinde om ons te richten op bedrijven die goed scoren volgens ons fundamentele analyse en de input van een factormodel, waarbij voor de aandelen en sector limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI EMU (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het fond kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Naast de dividenden op aandelen streven wij ernaar extra inkomsten te genereren door callopties te verkopen (een verkochte, geschreven, call optie geeft de plicht om onderliggende aandelen of indices tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen. De verkoper van de call optie ontvangt een premie als tegenprestatie). Door deze constructie zal het fonds naar verwachting achterblijven (underperformance) bij eurozone aandelen bij een opwaartse beweging van de markt, terwijl het fonds het naar verwachting beter zal doen in een dalende en vlakke markt (outperformance). Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het Subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Het fonds belegt in aandelen in de Eurolanden. Via een actief beleid met optiestrategieën wordt getracht om het effect van koersdalingen te dempen en toch te profiteren van koersstijgingen. Het fonds streeft naar een dividendrendement van 7 procent per jaar, uitgekeerd per kwartaal. Dit komt normaal gesproken vanuit het dividend van de onderliggende aandelen en de ontvangen optiepremies.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 12,66 i
 • Rendement YTD -17,57% i
 • Rendement 28,51% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,21 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 15,29 15,86 0,27 12,18 0,63 18,66 -14,61 21,26 -7,02 28,51 -17,57

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact