Beveiliging

Met onderstaande algemene informatie hoopt NN Investment Partners (NN IP) eventuele zorgen over de veiligheid van internet, waaronder online-transacties, weg te nemen. Voor meer specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw bank, tussenpersoon of NN IP-vertegenwoordiger.

NN IP stelt al het mogelijke in het werk om uw gegevens en transacties optimaal te beschermen. Bescherming van de gegevens van onze klanten is voor ons onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Hoezeer wij ons ook inspannen, het internet brengt risico's met zich mee. U kunt zelf een aantal maatregelen nemen om u te beschermen. Met onderstaande informatie hopen wij u daarbij van dienst te zijn.

 • Actuele veiligheidskwesties
 • Gang van zaken bij NN IP
 • Controle van website
 • Beschermingsmaatregelen
 • Nadere informatie
Actuele veiligheidskwesties
We geven regelmatig nadere informatie over actuele veiligheidskwesties waarover wij van mening zijn dat u daarvan op de hoogte moet zijn. Dergelijke veiligheidsupdates vindt u terug op deze pagina.

Phishing
Phishing is een vorm van internetfraude waarbij officieel uitziende e-mailberichten worden verzonden die aan de hand van antwoordgegevens, links en logo lijken te zijn verzonden door banken, winkels, creditcardbedrijven etc. Dergelijke e-mails bevatten over het algemeen een link naar een nepwebsite, waar aan rekeninghouders wordt gevraagd hun naam en beveiligingsgegevens in te toetsen, onder het voorwendsel dat deze gegevens moeten worden geactualiseerd of gewijzigd. Zodra u deze gegevens hebt ingevoerd kunnen deze op legitieme websites worden gebruikt om geld van uw rekening af te schrijven.

Het is van groot belang dat u uiterst voorzichtig omgaat met e-mails waarin gevraagd wordt naar dergelijke informatie. Zie Gang van zaken bij NN IP voor nadere informatie hierover.

Imitatie van NN-websites
NN IP zoekt het internet af naar namaak-websites, aangezien dit vaak de eerste stap is die door phishers wordt gezet. Vervolgens werken wij samen met internationale instanties om deze websites zo snel mogelijk te laten afsluiten soms zelfs al dezelfde dag waarop we dergelijke websites vinden. Om uw phishing aanval te melden stuurt u een email naar ons security team.

Advanced Fee Fraud
U hebt wellicht al gehoord over advanced fee fraud, waarbij u via de e-mail grote sommen geld krijgt aangeboden en waarbij gevraagd wordt om een kleine vergoeding voor juridische kosten, om een rekening te openen of om douanerechten te betalen. Soms wordt gesteld dat het aangeboden geld afkomstig is van een loterij waar u nooit aan hebt mee gedaan. Soms ook wordt gezegd dat het geld op een overzeese rekening staat waar de rekeninghouder niet bij kan, en wordt u een percentage van het geld beloofd voor uw hulp.

In alle gevallen wordt u verzocht een bepaalde vergoeding te betalen. Ga nooit in op dergelijke e-mails. Zij vormen onderdeel van fraudepraktijken en u zult nooit iets van het beloofde geld ontvangen.

Wij waarschuwen u hiervoor omdat dergelijke criminelen soms ook de naam van NN of van dochterondernemingen van NN gebruiken als onderdeel van hun zwendelpraktijken.

Gang van zaken bij NN IP
Van tijd tot tijd communiceert NN IP met haar klanten via de e-mail. Hoe kunt u weten of deze mails echt van ons afkomstig zijn of dat het hier om fraude gaat?
 • E-mails van NN IP zijn altijd op naam gesteld.
 • NN IP zal u nooit via een e-mail doorverwijzen naar een website waar u beveiligde informatie moet invoeren.
 • NN IP zal u nooit vragen om via e-mail gegevens te bevestigen.
 • NN IP maakt gebruik van moderne encryptie-technologie en legalisatiesystematiek waarmee transacties worden beveiligd. Deze verschillen per bank, dus vraag uw bank van welke processen gebruikt wordt gemaakt. Wanneer klanten twijfelen over bepaalde e-mails die zij (ogenschijnlijk) van NN IP hebben ontvangen, dienen zij met hun bank contact op te nemen.
Controle van websites
Klanten moeten zeker weten dat de website die zij bezoeken daadwerkelijk van NN IP is en dat dit een beveiligde site is.

Controleer of de website veilig is:
De URL begint met https://
OF
Het applicatiescherm laat een SSL (Secure Sockets Layer) Library zien.

SSLEay Library
Bij https verschijnt er op de browser een icoon met een gesloten hangslotje.

Wanneer u klikt op het icoontje met het hangslot dan verschijnt er een beveiligingscertificaat. Dit certificaat laat zien wie de eigenaar van de website is; hier moet de naam van uw bank staan. Controleer of de gegevens en de rechtsgeldigheid kloppen. Wij werken samen met bekende certificeringinstituten, zoals Verisign, GlobalSign en Thawte. NN levert daarnaast ook Certificaten van haar eigen NN Corporate PKI. Wanneer klanten twijfelen over een website, dan dien zij contact op te nemen met hun bank.

Beschermingsmaatregelen
Bescherm uw persoonlijke informatie
Uw rekeningnummer, klantnummer, PIN-code (wachtwoord), belangrijke data en identificatienummer kunnen toegang geven tot uw rekening. Schrijf deze gegevens nooit op in notitieboekjes en dergelijke, geef ze niet af aan anderen en noem ze niet in een e-mail. Vernietig documenten die persoonlijke informatie bevatten en ga zeer voorzichtig om met het invoeren van persoonlijke informatie op sociale netwerk sites op internet. Criminelen kunnen dergelijke informatie gebruiken om fraude te plegen. Vergeet niet dat bescherming van klantnummer, PIN-code, wachtwoorden, en beveiligingsgegevens uw verantwoordelijkheid is.

Bescherm uw computer
 • Installeer steeds de laatste software en patches om te voorkomen dat hackers of virussen uw computer kunnen binnendringen
 • Installeer antivirus-software op uw computer en actualiseer deze regelmatig om uw computer te beschermen tegen virussen en om te voorkomen dat hackers Trojan-virussen op uw computer installeren.
 • Installeer en actualiseer anti-spyware software
 • Installeer en actualiseer persoonlijke firewalls
 • Maak alleen gebruik van programmas van bekende, betrouwbare leveranciers.
Pas op voor spam
Gebruik een spam-filter om te voorkomen dat u dergelijke berichten ziet. Beantwoord nooit een spam-bericht. Dat weet men dat uw e-mailadres gebruikt wordt en neemt de hoeveelheid spam alleen maar toe. Wanneer u spam-berichten leest, realiseer u dan: wanneer een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.

Nadere informatie
De US Federal Trade Commission geeft informatie hoe phishing-praktijken kunnen worden tegengegaan. De Anti-Phishing Working Group geeft statistische informatie over phishing en adviseert particulieren en bedrijven.


Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact