Juridische informatie

Execution of orders

NN IP is verplicht alle redelijke stappen te ondernemen om te zorgen dat bij het verwerken van directe transacties met overige partijen (een effectenmakelaar of tegenpartij), het best mogelijke resultaat voor de klant wordt behaald. Evenzo heeft NN Investment Partners de plicht om, in het geval dat orders ter uitvoering bij een effectenmakelaar worden geplaatst of aan deze doorgegeven, alle redelijke stappen te ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen.

Belangenconflicten
NN Investment Partners voert zijn bedrijfsactiviteiten op een wijze die eerlijk en professioneel is en die in het beste belang is van u als klant. NN IP doet dit onder meer door beleidsmaatregelen door te voeren ter inperking van de belangenconflicten die voort kunnen vloeien uit onze bedrijfsactiviteiten. NN IP is verplicht om effectieve organisatorische en administratieve regelingen te treffen en te hanteren opdat alle noodzakelijke stappen worden ondernemen om dergelijke belangenconflicten bloot te leggen, te controleren en te beheersen. Om dit te bereiken hebben de vestigingen van NN IP een beleid geformuleerd om belangenconflicten te vermijden. In het bijgevoegde beleid vindt u in detail alle belangrijke gegevens die u nodig hebt om de aard te begrijpen van de maatregelen die NN IP heeft getroffen om uw belangen te waarborgen.

Beleid NN Investment Partners inzake belangenconflicten

FitVermogen is de execution only transactiesite van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. heeft een vergunning als beleggingsonderneming van de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM). NN Investment Partners B.V. staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

BTW-nummer: NL003962362B01
KvK Den Haag 27132220

Algemene en Aanvullende voorwaarden voor FitVermogen
In de Algemene Voorwaarden FitVermogen of de Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen zijn de officiƫle teksten of regelingen te vinden. Daarnaast vindt u in de vragen en antwoorden een beknopte weergave van diverse onderwerpen.

Bij een mogelijk verschil in interpretatie tussen de vragen en antwoorden enerzijds en de Algemene resp. Aanvullende Voorwaarden anderzijds, is de beschrijving in de Algemene resp. Aanvullende Voorwaarden bepalend.

Algemene voorwaarden FitVermogen

Aanvullende voorwaarden FitvoorLater - Fiscaal beleggen

Aanvullende voorwaarden HypotheekFit


Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact