NN Hoog Dividend Aandelen Fonds

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die naar verwachting een hoog en stabiel dividend uitkeren. De nadruk ligt hierbij op sterke en laag gewaardeerde ondernemingen waar veel verwachte waarde in zit. In principe wordt elk kwartaal dividend uitgekeerd door het fonds, waarbij gestreefd wordt naar een dividendrendement van 4 procent per jaar.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
11,19 18,05 17,41 7,52 13,67 3,15 -7,32 25,67 -4,57 28,23 -2,41

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 40,53 i
 • Rendement YTD -2,41% i
 • Rendement 28,23% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,29% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,39 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt wereldwijd hoofdzakelijk in ondernemingen waarvan wordt verwacht dat zij een attractief, stabiel en duurzaam dividendrendement genereren. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde een dividendrendement te realiseren dat hoger ligt dan het dividendrendement van de index, waarbij voor de aandelen en regio limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (Net). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese aandelen via Stock Connect, een systeem dat is opgezet om beleggingen op de Chinese aandelenmarkten te faciliteren. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico''s, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico''s van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die naar verwachting een hoog en stabiel dividend uitkeren. De nadruk ligt hierbij op sterke en laag gewaardeerde ondernemingen waar veel verwachte waarde in zit. In principe wordt elk kwartaal dividend uitgekeerd door het fonds, waarbij gestreefd wordt naar een dividendrendement van 4 procent per jaar.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 40,53 i
 • Rendement YTD -2,41% i
 • Rendement 28,23% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 4,29% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,39 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 11,19 18,05 17,41 7,52 13,67 3,15 -7,32 25,67 -4,57 28,23 -2,41

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact