NN Global Real Estate Fund

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedbedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals kantoren, winkels, bedrijfsruimte en woningen. Deze sectoren laten een diverse ontwikkeling zien, ook afhankelijk van de locatie waar wordt belegt. De focus van de vastgoedbedrijven op huurinkomsten zorgt normaal gesproken voor een stabiele inkomstenstroom. Het verwachte dividendrendement in de sector ligt relatief hoog.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
22,79 0,23 29,80 11,18 2,11 -3,95 0,17 23,04 -16,03 34,33 -13,19

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 93,80 i
 • Rendement YTD -13,19% i
 • Rendement 34,33% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,89 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds belegt wereldwijd in ondernemingen binnen de onroerendgoedsector en in fondsen die beleggen in onroerend goed. Dit omvat ondernemingen en beleggingsfondsen die hun inkomsten hoofdzakelijk halen uit, dan wel voornamelijk actief zijn op het gebied van onroerend goed of het beheer en/of de ontwikkeling daarvan. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde om ons te richten op bedrijven die goed scoren volgens ons systematisch beleggingsproces, waarbij voor de aandelen en landen limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf GPR 250 Global 10/40 (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggings universum. Het subfonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Het proces om aandelen te selecteren voor dit subfonds wordt gedreven door de analyse van fundamentele- en gedragsdata en integreert daarin ESG factoren. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen.Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek thema of geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse thema’s of geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt.

Het fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde vastgoedbedrijven die actief zijn in verschillende sectoren, zoals kantoren, winkels, bedrijfsruimte en woningen. Deze sectoren laten een diverse ontwikkeling zien, ook afhankelijk van de locatie waar wordt belegt. De focus van de vastgoedbedrijven op huurinkomsten zorgt normaal gesproken voor een stabiele inkomstenstroom. Het verwachte dividendrendement in de sector ligt relatief hoog.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 93,80 i
 • Rendement YTD -13,19% i
 • Rendement 34,33% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,89 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 22,79 0,23 29,80 11,18 2,11 -3,95 0,17 23,04 -16,03 34,33 -13,19

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact