NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds

Het fonds belegt in Europese aandelen van ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
31,67 10,13 3,39 15,82 1,68 14,96 -12,98 35,95 14,23 25,08 -19,70

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 14,49 i
 • Rendement YTD -19,70% i
 • Rendement 25,08% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 7,71% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,13 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Subfonds/Fonds promoot ecologische- en/of sociale kenmerken, zoals beschreven in artikel 8 SFDR (onder voorbehoud van goedkeuring toezichthouder, zie bericht aan aandeelhouders 28-6-2022). Het fonds wordt actief beheerd en belegt in Europese ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten, poolboringen en schalieolie en -gas. Het fonds streeft tevens naar een lagere CO2-voetafdruk dan de index. De samenstelling van de beleggingen van het fonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (NR). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. In het aandelenselectieproces maakt het fonds gebruik van fundamentele en ESG-analyse. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren. Het dividend van deze aandelenklasse wordt op kwartaalbasis uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Deze financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van deze instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene toestand van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds beïnvloeden. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als gematigd. Liquiditeitsrisico kan ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs te liquideren. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied (zoals beschreven in de Doelstellingen en het Beleggingsbeleid van dit fonds) hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in Europese aandelen van ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 14,49 i
 • Rendement YTD -19,70% i
 • Rendement 25,08% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 7,71% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,13 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 31,67 10,13 3,39 15,82 1,68 14,96 -12,98 35,95 14,23 25,08 -19,70

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact