Uitkering jaarlijks dividend 2019 Luxemburgse NN beleggingsfondsen

12 december 2019

DividendNN Investment Partners B.V. laat u als beheerder van de NN beleggingsfondsen graag weten dat verscheidene Luxemburgse NN beleggingsfondsen in december hun jaarlijks dividend over 2019 zullen uitkeren. Onderstaande Luxemburgse NN fondsen keren op 19 december 2019 hun dividend uit en noteren op 16 december ‘ex-dividend’:

Fondsnaam Bruto dividend 2019
NN (L) Euro High Dividend - N Dis Eur € 42,50
NN (L) European High Dividend - N Dis Eur € 9,15
NN (L) US High Dividend - N Dis Eur € 13,50
NN (L) US High Dividend - N Dis USD USD 42,70
NN (L) Emerging Markets High Dividend - N Dis Eur € 30,25
NN (L) European Sustainable Equity - N Dis Eur €1,80
NN (L) Global Equity Impact Opportunities N Dis EUR € 3,65
NN (L) Greater China Equity - N Dis USD USD 74,10
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - N Dis Eur (hedged) € 44,60
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Dis USD USD 1,50
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - N Dis EUR (hedged) € 8,60
NN (L) First Class Yield Opportunities - N Dis Eur € 0,85
NN (L) Global Bond Opportunities - N Dis EUR (hedged) € 0,25
NN (L) Global Convertible Opportunities - N Dis EUR (hedged) € 0,20

Een compleet overzicht van de dividenden van de NN beleggingsfondsen vindt u onder het kopje 'Dividend NN Beleggingsfondsen' bij het tabblad Vragen.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.” Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact