NN (L) Global Eq Impact Opportunities N Cap EUR

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven aan de hand van zeven hoofdthema’s, waaronder de digitale revolutie, demografische verschuivingen en energie & milieu. De lange termijn-ontwikkelingen vormen het uitgangspunt bij het samenstellen van een brede themaportefeuille van meer dan 100 aandelen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
14,75 10,81 15,65 8,60 -1,09 16,77 -7,02 30,37 14,66 19,86 -23,77

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 689,06 i
 • Rendement YTD -23,77% i
 • Rendement 19,86% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven te identificeren die behalve een financieel rendement ook een positieve maatschappelijke en milieu-impact genereren. Het fonds belegt in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een of meer DOD''s van de VN (de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) die betrekking hebben op de volgende overkoepelende onderwerpen: duurzaamheid van natuurlijke middelen, verbeterde verbindingen en duurzame economische groei, alsmede gezondheid en welzijn.
De portefeuille is gespreid over diverse impactthema''s, landen en sectoren. Wij willen waarde toevoegen aan het fonds door middel van bedrijfsanalyses, het aangaan van een dialoog met bedrijven (engagement) en impactmetingen. Impactanalyse, financiële analyse en ESG-analyse (milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur) maken deel uit van het selectieproces. Met name bedrijven met een positieve maatschappelijke en milieu-impact kwalificeren zich voor opname in het fonds. Het gevolg is dat niet wordt belegd in bedrijven met controversiële activiteiten of controversieel gedrag op ESG-gebied, of in bedrijven die de principes van het Global Compact schenden, bijvoorbeeld inzake mensenrechten of milieubescherming, schenden. We investeren ook niet in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er beperkingen van toepassing op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Het fonds kan ook tot 20% van zijn nettovermogen rechtstreeks beleggen in het vasteland van China via Stock Connect. Dit is het programma voor wederzijdse markttoegang waardoor beleggers kunnen handelen in bepaalde aandelen. Het fonds maakt geen gebruik van een benchmark. Voor het vergelijken van de financiële resultaten maakt het compartiment gebruik van de MSCI AC World (NR) als referentie-index op de lange termijn. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven. Het fonds kan beleggen in Chinese A-aandelen via Stock Connect, een systeem dat beleggen in aandelen op de Chinese markt gemakkelijker maakt. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico''s, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico''s van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven aan de hand van zeven hoofdthema’s, waaronder de digitale revolutie, demografische verschuivingen en energie & milieu. De lange termijn-ontwikkelingen vormen het uitgangspunt bij het samenstellen van een brede themaportefeuille van meer dan 100 aandelen.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 689,06 i
 • Rendement YTD -23,77% i
 • Rendement 19,86% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 14,75 10,81 15,65 8,60 -1,09 16,77 -7,02 30,37 14,66 19,86 -23,77

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact