NN (L) European Sustainable Equity N Cap EUR

Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen in Europa die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiele resultaten met respect voor maatschappelijke normen, bijvoorbeeld: mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid, respect voor het milieu en een goed bestuur. Het beheer van dit fonds vindt plaats door een team dat zich gespecialiseerd heeft in duurzaam beleggen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
13,45 3,80 10,14 -12,72 34,73 13,73 25,15 -10,52

Terug

 • Datum 01-07-2022
 • Koers € 453,76 i
 • Rendement YTD -10,52% i
 • Rendement 25,15% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,21% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds is geclassificeerd als een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals omschreven in artikel 9 van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds belegt in Europese bedrijven die een duurzaam groeibeleid voeren. De selectie van deze bedrijven combineert de analyse van maatschappelijke normen (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kinderarbeid), respect voor het milieu en deugdelijk bestuur met goede financiële resultaten. Het fonds wordt actief beheerd om bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel te identificeren, waarbij het fonds zich richt op de geleverde producten en diensten en er voor de maximale overwegingen op aandelenniveau limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Het fonds streeft ook naar een lagere koolstofvoetafdruk dan de benchmark. Op aandelenniveau wijkt de samenstelling daardoor wezenlijk af van die van de benchmark. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Bij de aandelenselectie maakt het fonds gebruik van fundamentele analyse en ESG-analyse. Beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, handel of het onderhoud van controversiële wapens, de productie van tabaksproducten, de ontginning van steenkolen en/of de productie van oliezanden. Verder zijn er beperkingen van toepassing op beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten als gokken, wapens, de porno-industrie, de productie van bont en speciale soorten leer, boringen in het Noordpoolgebied en schalieolie en -gas. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI Europe NR. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als gemiddeld. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen in Europa die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze bedrijven combineren hun streven naar goede financiele resultaten met respect voor maatschappelijke normen, bijvoorbeeld: mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid, respect voor het milieu en een goed bestuur. Het beheer van dit fonds vindt plaats door een team dat zich gespecialiseerd heeft in duurzaam beleggen.

laden...

Terug

 • Datum 01-07-2022
 • Koers € 453,76 i
 • Rendement YTD -10,52% i
 • Rendement 25,15% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,21% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend --
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 02-07-2022
Rendement per kalenderjaar 02-07-2022
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 13,45 3,80 10,14 -12,72 34,73 13,73 25,15 -10,52

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact