NN (L) Euro High Dividend N Dis EUR

Het fonds belegt in de aandelen met een beursnotering in landen binnen de eurozone die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Het fonds heeft een spreiding over landen en sectoren. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
10,77 26,15 4,27 9,16 7,01 13,98 -13,17 22,92 -1,63 27,35 -14,80

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 1460,75 i
 • Rendement YTD -14,80% i
 • Rendement 27,35% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 35,60 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het fonds belegt in bedrijven met een aantrekkelijk en duurzaam dividend die genoteerd zijn aan beurzen in de eurozone. Het fonds wordt actief beheerd om dividenduitkerende bedrijven te identificeren, waarbij voor de maximale overwegingen op sector- en landenniveau limieten ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Op aandelenniveau kan de samenstelling daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI EMU NR. De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Het aandelenselectieproces is gebaseerd op fundamentele analyse en omvat ook de integratie van ESG-factoren. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.
Deze financiële instrumenten worden door uiteenlopende factoren beïnvloed. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markten, de economische ontwikkeling van de uitgevers van financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het subfonds wordt beschouwd als laag. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer het lastig is een specifieke onderliggende belegging te verkopen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het subfonds sterk beïnvloeden. Beleggingen in een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over verschillende geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in de aandelen met een beursnotering in landen binnen de eurozone die gunstige dividendeigenschappen hebben en een onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde. Het fonds heeft een spreiding over landen en sectoren. De beheerders letten niet alleen op de hoogte van de dividenduitkering, maar ook op financiële indicatoren die een aanwijzing vormen dat een bedrijf het dividend in de toekomst kan handhaven of zelfs verhogen.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 1460,75 i
 • Rendement YTD -14,80% i
 • Rendement 27,35% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 35,60 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 13-08-2022
Rendement per kalenderjaar 13-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 10,77 26,15 4,27 9,16 7,01 13,98 -13,17 22,92 -1,63 27,35 -14,80

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact