Samenvoeging Goldman Sachs Premium Dividend Fund

10 november 2023

Het aanbod wordt doorlopend geëvalueerd, met het oog op een betere waardecreatie voor beleggers en om ervoor te zorgen dat de meest optimale opstelling wordt gehandhaafd.

Samenvoeging met Goldman Sachs Europe Equity Fund

De voorgenomen samenvoeging van het Goldman Sachs Premium Dividend Fund (NL) met het Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) biedt de beheerder de mogelijkheid om het beleggingsuniversum te verbreden en zo beleggers meer ruimte te bieden om te kunnen profiteren van beleggingsmogelijkheden die worden geboden door het toegenomen vermogen van de beheerder om een breder scala aan ondernemingen met aantrekkelijke beleggingskenmerken te vinden. Onder verwijzing naar de besluitvormingsadvertentie van 15 augustus 2023 in Het Financiële Dagblad, waarin de samenvoeging van het Goldman Sachs Premium Dividend Fund (NL) met het Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) alsmede het voornemen tot kapitaalvermindering door intrekking van aandelen 29P is aangekondigd, maakt de directie hierbij bekend dat aan Euronext Amsterdam is verzocht om de beursnotering van aandelenklasse 29P met ingang van 30 november 2023 te beëindigen

U hoeft zelf niets te doen

Uw belegging in Goldman Sachs Premium Dividend Fund wordt automatisch voor u omgezet naar Goldman Sachs Europe Equity Fund. Van deze omzetting en de gehanteerde ruilverhouding krijgt u na 30 november een bevestiging per email. Mocht u geen prijs stellen op deze automatische omzetting dan kunt u tot 22 november uiterlijk 13:15 een laatste order inleggen.

Heeft u een periodieke order voor Goldman Sachs Premium Dividend Fund dan wordt deze ook automatisch voor u omgezet naar Goldman Sachs Europe Equity Fund. Ook als u deze in uw stortingsmix heeft, wordt deze automatisch voor u aangepast. Mocht u geen prijs stellen op deze automatische omzetting dan kunt u de periodieke aankooporder altijd annuleren of uw stortingsmix zelf aanpassen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de Aankondiging van samenvoeging lezen.
Eerdere berichtgeving betreft de BAVA Goldman Sachs Premium Dividend Fund inclusief oproepingsadvertentie en informatie memorandum.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video