BAVA Goldman Sachs Premium Dividend fund

5 juli 2023

Goldman Sachs Asset Management B.V. (de "Beheerder") is voornemens om het Goldman Sachs Premium Dividend Fund (NL) (“Verdwijnende Fonds”) samen te voegen met het Goldman Sachs Europe Equity Fund (NL) (“Verkrijgende Fonds”). Voor een gedetailleerde beschrijving van de samenvoeging, de redenen daarvoor en de precieze gevolgen daarvan voor de huidige aandeelhouders in het Verdwijnende Fonds wordt verwezen naar het door de Beheerder opgestelde informatie document, dat vanaf heden beschikbaar is op www.gsam.com/responsible-investing onder Nieuws en mededelingen van de Beheerder (het "Informatie Memorandum").

Het wordt beoogd de samenvoeging per eind november 2023 plaats te laten vinden. De exacte datum wordt vastgesteld door de Beheerder en zal worden vermeld op de website van de Beheerder. De kosten van de samenvoeging zullen door de Beheerder worden gedragen.

Voor meer informatie kunt u de oproepingsadvertentie en/of het informatie memorandum lezen.


terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video