Goldman Sachs Europe Equity Fund

Het fonds belegt in aandelen van Europese bedrijven. De beheerder zoekt actief naar de bedrijven met de beste beleggingsvooruitzichten. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen bedrijven die een lange termijn concurrentievoordeel hebben en bedrijven die een comeback maken na een moeilijke periode. De beheerder wordt ondersteund door een team van analisten.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
4,10 14,55 1,78 11,82 -11,43 27,05 -4,59 29,92 -9,42 14,95 n.v.t.

Terug

 • Datum 28-02-2024
 • Koers € 38,94 i
 • Rendement YTD n.v.t. i
 • Rendement 14,95% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,30 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken) en heeft gedeeltelijk duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico''s in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds bestaat uit een gespreide portefeuille van aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, of die voornamelijk op deze markt actief zijn. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Het subfonds maakt gebruik van fundamentele analyse om bedrijven met een attractief rendementsprofiel te selecteren. Het subfonds wordt actief beheerd teneinde te beleggen in bedrijven met een attractief rendementsprofiel, waarbij voor de aandelen en sector limieten bandbreedtes aangehouden worden ten opzicht van de vergelijkingsmaatstaf. De samenstelling van de beleggingen van het subfonds kan derhalve materieel afwijken van die van de vergelijkingsmaatstaf. Gemeten over een periode van meerdere jaren hebben wij als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI Europe (Net). De vergelijkingsmaatstaf is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het subfonds kan beleggen in effecten die geen onderdeel uitmaken van de vergelijkingsmaatstaf. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Beleggingen binnen een specifiek geografisch gebied hebben een hogere concentratiegraad dan beleggingen die gespreid zijn over diverse geografische gebieden. Voor het terugkrijgen van uw initiële inleg wordt geen enkele garantie gegeven.

Het fonds belegt in aandelen van Europese bedrijven. De beheerder zoekt actief naar de bedrijven met de beste beleggingsvooruitzichten. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen bedrijven die een lange termijn concurrentievoordeel hebben en bedrijven die een comeback maken na een moeilijke periode. De beheerder wordt ondersteund door een team van analisten.

laden...

Terug

 • Datum 28-02-2024
 • Koers € 38,94 i
 • Rendement YTD n.v.t. i
 • Rendement 14,95% i i
 • Rentegevoeligheid Rentegevoeligheid 0,23% i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 1,30 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 27-02-2024
Rendement per kalenderjaar 27-02-2024
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD) i
Rendement (%) 4,10 14,55 1,78 11,82 -11,43 27,05 -4,59 29,92 -9,42 14,95 n.v.t.

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug