Digitale revolutie: Wie niet meegaat, verdwijnt!

22 oktober 2014

AFM_rond_risicoscore6.jpgHoe kunnen beleggers het beste omgaan met snelle technologische veranderingen op de consumentenmarkt? Een eigenzinnige aanpak die actief inspeelt op trends kan vruchten afwerpen. Hoe doet Dirk-Jan Verzuu, fondsmanager van het ING Global Opportunities Fund, dat?

In het kort:
• De digitale revolutie gaat niet alleen heel snel, maar is constant aan het versnellen
• Bedrijven moeten zich enorm snel aanpassen en bovenal innoveren
• De eerste prioriteit voor een belegger is het vermijden van de verliezers
• Zoek de structurele winnaars die goed gepositioneerd zijn

De digitale revolutie vindt exponentieel plaats
De technologische ontwikkeling blijft accelereren en creëert veel beleggingsmogelijkheden. Maar hoe kan de belegger hiervan profiteren? Hoe vinden we de nieuwe Apple?
De digitale revolutie gaat niet alleen heel snel, maar is constant aan het versnellen, waarschuwt Dirk-Jan Verzuu, fondsmanager van het ING Global Opportunities Fund. “Deze revolutie vindt exponentieel plaats, niet via een rechte lijn. En wij zullen alle zeilen bij moeten zetten om de digitale kloof tussen ons en onze kinderen zo klein mogelijk te houden.”

Soms steken bedrijven hun kop in het zand
De snelheid van de digitale revolutie heeft ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven. “Bedrijven moeten zich enorm snel aanpassen en bovenal innoveren. Als ze dat niet doen, verdwijnen ze”. Verzuu onderstreept zijn stelling met een prikkelend voorbeeld. “Vorig jaar hebben we thuis een abonnement genomen op Spotify en nu ‘streamen’ we alle muziek via internet. Sindsdien heb ik mijn Apple iTunes-bibliotheek niet meer gebruikt. Dus letterlijk van de ene op de andere dag was iTunes volstrekt overbodig geworden.”

Soms steken bedrijven hun kop in het zand, stelt Verzuu: “In 1992 verkondigde Lee Thompson, CEO van Smith Corona, de grootste fabrikant van typemachines op dat moment, dat er nog een zeer gezonde markt was voor typemachines. Hij ontkende de gevolgen van de opkomst van de pc. Drie jaar later was het bedrijf failliet.”

Het kiezen van de juiste langetermijnthema’s
Verzuu gaat dieper in op de aanpak van het ING Global Opportunities Fund. “In onze filosofie begint een goed beleggingsproces niet met het selecteren van de regio, het land of de sector, maar met het kiezen van de juiste langetermijnthema’s. We doen dat door te kijken wat de toegevoegde waarde van een onderneming bepaalt. Dat zijn het aanbod, de vraag, het productieproces, het product of de service die de onderneming biedt, en de economische omgeving.”

“In de portefeuilleconstructie houden we rekening met het ontwikkelingsstadium van elk thema en de waardering en de groei van de bedrijven die aan het thema relateren,“ voegt Verzuu toe.
De eerste prioriteit voor een belegger is het vermijden van de verliezers. Dit zijn bedrijven die niet meegaan met langetermijntrends, en door de opkomst van een nieuwe technologie aan het kortste eind trekken.

Kodak is een voorbeeld van een verliezer…
Een van de bekendste voorbeelden van een verliezer is Kodak, de Amerikaanse producent van filmrolletjes. Het bedrijf verzette zich tegen digitale camera’s, maar de opkomst hiervan was niet meer te stoppen. De doodsteek kwam in 2007 door de opkomst van smartphones en sociale media. Hierdoor werd het direct delen van foto’s belangrijker, de kwaliteit van de foto’s was minder van belang.

Er zijn andere industrieën die het lot van producenten van fotorolletjes kunnen ondergaan. Nieuwe bedrijven willen de gevestigde orde omverwerpen. Momenteel zetten bedrijven als AirBnB (hotels) en Uber (taxi’s) andere markten op. Als belegger is het noodzakelijk om de ontwikkelingen op dit gebied zeer nauwlettend te volgen.

…en Facebook van een structurele winnaar
Facebook is een structurele winnaar en profiteert van de kracht van het netwerkeffect van sociale media. De smartphone heeft het gebruik van sociale media alleen maar versterkt. In de Verenigde Staten ‘Facebookt’ 20% van de gebruikers met de mobiele telefoon. Facebook heeft zijn advertentiediensten aangepast aan de verschuiving naar mobiel, waardoor de inkomsten uit mobiele advertenties explosief toenemen.

Digitalisering heeft niet alleen betrekking op technologie, maar ook op andere sectoren zoals consumentengoederen. Nike is een goed voorbeeld. Dit bedrijft verkoopt niet alleen schoenen en sportartikelen, maar ook elektronica waarmee je bijvoorbeeld looptijden kan delen op sociale media. En bedrijven zoals Nike zijn niet gevoelig voor de conjunctuur. Tijdens een recessie doen deze bedrijven het nog steeds goed en winnen ze marktaandeel.

Volgens Verzuu moet je zoeken naar structurele winnaars die goed gepositioneerd zijn. Ondernemingen moeten nieuwe technologieën omarmen om te overleven. En hoewel technologische ontwikkelingen snel gaan, moet je toch geduldig zijn, want soms kost het tijd om van een trend te profiteren.

ING Global Opportunities Fund
Het ING Global Opportunities Fund belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven aan de hand van zeven hoofdthema’s. “De Digitale Revolutie” is één van de hoofdthema’s. Onder dit hoofdthema zijn een aantal subthema’s te definiëren, bijvoorbeeld: “Big Data”, “De Digitale Consument”en “Cloud Computing”. Met dit fonds in je portefeuille kun je onder andere profiteren van de opkomst van de digitale consument en de kansen die dit biedt voor u als belegger. Klik hier voor meer informatie over het ING Global Opportunities Fund.

Lopende kosten: 0,7% per jaar
Rendement afgelopen 12 maanden: 14.8%
Dividenduitkering: 04-2014 EUR 0,50


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video