Dynamic Mix maandupdate: onrustige markten gaan hoger de maand uit

28 april 2023

Terugblik

De financiële markten lieten in maart aanzienlijke koersschommelingen zien, waarbij aandelen en obligaties uiteindelijk de maand hoger afsloten.

De aandelenkoersen daalden aanvankelijk door zorgen over onder meer de problemen bij en de uiteindelijke val van Silicon Valley Bank in de VS. Het sentiment werd ook gedrukt doordat het Zwitserse Credit Suisse in zwaar weer geraakte. Beleidsmakers grepen in, waarna de markten zich herstelden.


In dit krachtenveld daalden wereldwijde aandelen in eerste instantie met 3,6% (MSCI World AC Net in euro), om maart alsnog af te sluiten met een stijging van 0,6%. Amerikaanse en Japanse aandelen deden het daarbij relatief goed en met name aandelen uit het Verenigd Koninkrijk bleven achter. Ook de financiële sector bleef sterk achter, terwijl sectoren zoals bijvoorbeeld IT en telecommunicatie relatief goed presteerden.

De rente op staatsobligaties daalde sterk in maart. De Amerikaanse 10-jaarsrente viel van 3,91% terug naar 3,48% en de Duitse 10-jaarsrente zakte van 2,63% naar 2,31%. De rendementen op obligaties waren positief.

Vooruitblik

We verwachten voor de VS en de eurozone nog altijd een zwakke economische groei, onder de langetermijntrend, door het strakkere monetair beleid en krappere kredietvoorwaarden, met een verhoogd risico op een milde recessie.

De dominante thema’s zijn niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste aandachtspunten blijven de snelheid waarmee de inflatie zal normaliseren en de rol van de arbeidsmarkt hierin, de economische en winstgroeivooruitzichten, en de reactie van centrale banken op deze belangrijke variabelen. Daarnaast blijven de geopolitieke omstandigheden om aandacht vragen.

We verwachten dan ook dat de volatiliteit in markten kan aanhouden, maar hebben voor nu een gebalanceerde aandelenpositie die zich dicht in de buurt van de benchmark-wegingen bevindt.

Positionering

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn de maand geëindigd met een neutrale positionering in aandelen. We hebben per einde maand een onderwogen duratiepositionering (rentegevoeligheid).
Binnen de aandelenportefeuille hebben we per einde maand geen derivaten die tactisch inspelen op specifieke visies. We hebben de niet in de benchmark opgenomen positie in risicovollere bedrijfsobligaties gesloten en obligaties van opkomende landen (0,6%) behouden. Daarnaast hebben we posities in investment grade en overheidsobligaties.
  Binnen de vastrentende portefeuille hebben we nog een short-positie ingenomen op de Japanse 10-jaarsrente. Tegen het einde van de maand namen we een positie in die inspeelt op het minder steil worden van de Amerikaanse rentecurve.

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina:Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer
Deze publicitaire mededeling is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enke-le uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de infor-matie. De informatie in deze publicitaire mededeling kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewij-zigd. Goldman Sachs Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of bedrijfsonderdeel behorend tot The Goldman Sachs Group Inc., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprake-lijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de infor-matie in deze publicitaire mededeling is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldi-gen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Goldman Sachs Asset Management B.V. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen kunnen toe- of afnemen door valuta- en wisselkoers-schommelingen. Deze publicitaire mededeling is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing, or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability, or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video