Consumentenbond bevestigt: lage kosten bij FitVermogen

17 oktober 2017

GeldgidsGoedkoop beleggen, zonder extra kosten doet u bij FitVermogen. Nieuw onderzoek van de Consumentenbond Geldgids toont dit opnieuw aan. Zowel beleggers die niet of nauwelijks transacties doen, als beleggers die vaak fondsen aan- of verkopen zijn bij FitVermogen aan het juiste adres, aldus de test. Ook vorig jaar kwam FitVermogen goed uit onderzoek van de Geldgids.

Geen jaarkosten, relatief lage fondskosten
De Geldgids van november 2017 neemt de kosten voor verschillende typen fondsbeleggers onder de loep. Dit zijn zogenoemde ‘passieve fondsenbeleggers’, die nauwelijks tot niet handelen en ‘actieve fondsenbeleggers’ die elk kwartaal vier transacties doen. Beide typen beleggers betalen bij FitVermogen helemaal niets aan jaarlijkse kosten.
Wel zijn er kosten verbonden aan de fondsen zelf: deze fondskosten liggen bij FitVermogen onder het gemiddelde van andere fondsenaanbieders uit de vergelijking.

Ook belangrijk
Volgens de Geldgids moeten beleggers ook letten op een aantal andere zaken. Bijvoorbeeld of de aanbieder een AFM-vergunning heeft en of deze de uitspraken van de Geschillencommissie van het Kifid accepteert, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ook rekenen sommige aanbieders hoge kosten als de belegger wil overstappen naar een andere dienstverlener. Daarnaast moeten beleggers bij sommige aanbieders extra betalen als ze geen transacties doen.
Bij FitVermogen zit u goed wat betreft al deze zaken.

Lage kosten van groot belang
Het is inmiddels het tweede jaar op rij dat de Consumentenbond Geldgids de kosten van verschillende fondsen en fondsenaanbieders onder de loep neemt. Het onderzoek van vorig jaar richtte zich op de kosten van beleggen in een neutraal mixfonds. Ook toen scoorde FitVermogen hoog. De geldgids bekeek vorig jaar ook de verhouding tussen kosten en rendement van voorzichtige mixfondsen. Het voorzichtige Gemaksfonds van Fitvermogen, Het NN Dynamic Mix II Fund, liet de concurrentie daarbij ver achter zich.
De Consumentenbond spoort beleggers aan goed te kijken naar de kosten die bij beleggen komen kijken.

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact