FitVermogen scoort bij Consumentenbond met alternatief voor sparen

22 juli 2016

Loop geen onnodig risicoWat kan een goed alternatief zijn voor spaarders die de lage spaarrente zat zijn? Een test van de Consumentenbond Geldgids geeft het antwoord. Het voorzichtige NN Dynamic MIx Fund II laat wat betreft het rendement en de kosten de concurrentie ver achter zich, zo blijkt uit de vergelijking van de Geldgids.

Voorzichtig beleggen

Defensieve beleggingsfondsen kunnen een uitkomst zijn voor spaarders die door de lage spaarrente op zoek gaan naar andere mogelijkheden om vermogen op te bouwen. Een defensief fonds belegt een groter deel van zijn vermogen in ‘veiligere’ beleggingen, zoals obligaties. Aandelen – die meer risico met zich mee brengen – maken een kleiner deel uit van de portefeuille. In het NN Dynamic Mix Fund II is de verhouding 70-30%.

Fondsbeleggen

Het onderzoek van de Geldgids richt zich verder op de kosten van beleggen in fondsen en op de rendementen van verschillende categorieën mixfondsen. In de algemene vergelijking van de kosten voor een neutrale fondsenbelegger die gedurende 10 jaar maandelijks in mixfondsen belegt, staat FitVermogen op plaats 2 van de 12, achter Binck Bank. De vergeleken oplossing van Binck Bank volgt passief een index, terwijl FitVermogen actief fondsbeheer aanbiedt. Voor een fondsbelegger die eenmalig 25.000 euro belegt en 10 jaar geen transacties doet, staat FitVermogen op een gedeelde 1e plaats in het onderzoek.

Let op de kosten!

De Consumentenbond adviseert met klem goed op de kosten te letten bij beleggen. ,,Kosten kunnen het rendement bij beleggen behoorlijk drukken. Wie belegt in beleggingsfondsen, betaalt naast de in het rendement versleutelde fondsen vaak geld aan de bank, broker of vermogensbeheerder.’’ Dit zijn kosten die bij FitVermogen niet bestaan. FitVermogen kent geen servicekosten en u kunt altijd kosteloos fondsen aan- en verkopen.

Verder lezen?

Onderzoek Consumentenbond Geldgids
Defensieve beleggingsfondsen
Waarom FitVermogen?
Direct rekening openen

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds istevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.”

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact