Millennials willen donkergroen

7 september 2017

Millennials willen donkergroen_Article image.pngJongere beleggers zetten druk op vermogensbeheerders om extra duurzaam te beleggen. De generatie ‘millennials’, tussen circa 18 en 35 jaar, maakt zich zorgen over klimaatverandering en wil niet alleen financieel rendement, maar ook een leefbare planeet. Vermogensbeheerders zien intussen dat duurzame beleggingen even goed, of zelfs beter, uitpakken dan traditionele beleggingen, zo meldde het Financieel Dagblad recent.

Steeds meer grote financiële dienstverleners introduceren fondsen en andere instrumenten die niet ‘zomaar’ duurzaam beleggen, maar nadrukkelijk winst voor mens en milieu nastreven. Bij deze zogenoemde impact beleggingen kan het bijvoorbeeld gaan om groene aandelen- en of obligatiefondsen of (micro-) kredieten.

Volgens Eurosif, de Europese vereniging van duurzaam en maatschappelijk beleggen, is impact investing de snelst groeiende beleggingscategorie, met een toename van maar liefst 385% tussen 2013 en 2015, schreef het FD op 2 september. Deze vergroening vindt niet alleen plaats onder druk van jongeren. Zowel fondsbeheerders als beleggers zien dat duurzaam beleggen werkt. Impact investing gaat een stap verder dan verantwoord beleggen en streeft naar aantoonbare positieve invloed.

Ook NN Investment Partners, de vermogensbeheerder achter FitVermogen introduceerde de afgelopen jaren onderscheidende impactfondsen:

Risc-indicator-5.jpgNN Global Sustainable Opportunities Fund: dit fonds combineert nadrukkelijk financieel rendement met een meetbare, positieve impact op mens, milieu en maatschappij. Het fonds belegt op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en investeert onder meer in schone energie, schoon water, afvalverwerking, gezondheidszorg en kwaliteit van onderwijs. Lees meer over Impact investing en het NN Global Sustainbale Opportunities Fund.


Risc-indicator-5.jpgNN (L) Euro Green Bond: dit fonds belegt in groene obligaties, leningen waarvan de opbrengst uitsluitend gebruikt worde voor milieuvriendelijke projecten. Het risicorendementsprofiel is vergelijkbaar me solide bedrijfsobligaties. NN IP controleert zelf of de obligaties beantwoorden aan strikte impactcriteria. De nadruk binnen het fonds ligt op Europa, de regio met de meest duurzame bedrijven. Lees meer over Green Bonds.

 

Disclaimer:
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. NN (L) Euro Green Bond is een subfonds van NN(L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact