NN Global Sustainable Opportunities Fund

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen met focus op specifieke "impact investing" thema's. Dit houdt in dat het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen, die naast een financieel rendement, tevens streven naar een positieve impact op sociale - en milieu aspecten.

Rendementsoverzicht (na kosten)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
14,40 11,63 16,88 9,54 -0,47 17,50 -8,16 31,41 15,08 21,35 -24,68

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 49,58 i
 • Rendement YTD -24,68% i
 • Rendement 21,35% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,36 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Het subfonds is een financieel product met duurzame beleggingsdoelstellingen zoals beschreven in artikel 9 van de EU verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in ondernemingen over de hele wereld welke een positieve bijdrage leveren aan een of meerdere door de Verenigde Naties ondersteunde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) met betrekking tot de volgende overkoepelende doelstellingenthema’s: duurzaamheid van onze natuurlijke hulpbronnen, verbeterde connectiviteit en duurzame economische groei alsmede gezondheid en welzijn. Deze ondernemingen streven naast een financieel rendement tevens naar een positieve “impact” op sociale en milieu aspecten. We beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten waaronder, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie, het onderhoud van of de handel in controversiële wapens, de productie van tabak, de winning van steenkool voor elektriciteitsproductie en winning van olie uit oliezanden. Er gelden aanvullende of striktere restricties ten aanzien van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn in activiteiten met betrekking tot gokken, wapens, pornografie, bont en specifieke leersoorten, poolboringen en schalieolie en -gas. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het subfonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. De portefeuille is gespreid over diverse lan-den en bedrijfssectoren. Het subfonds maakt geen gebruik van een benchmark; maar om het lange-termijn financiële rendement van het subfonds in perspectief te plaatsen gebruiken wij de MSCI AC World Index (Net). Wij streven ernaar om waarde toe te voegen aan het subfonds door middel van aandelenselectie op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen het opwaartse potentieel van de huidige koers van een aandeel zorgvuldig af tegen de hieraan verbonden risico''s, voordat wij dit aandeel opnemen in het subfonds. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid dat erop gericht is de winst over elk boekjaar uiterlijk 8 maanden na afloop van het boekjaar uit te keren. Het management kan overwegen om tussentijdse dividenden uit te keren of meer dan de jaarlijkse winst uit te keren.
Aandelen en/of financiële instrumenten worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling van de financiële markt, de economische ontwikkeling van de emittenten van aandelen en/of financiële instrumenten, die op hun beurt worden beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie, en de economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het fonds wordt beschouwd als hoog. Liquiditeitsrisico''s kunnen ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het lastig kan zijn om uw beleggingen in het fonds tijdig tegen een redelijke prijs terug te trekken. Bovendien kunnen wisselkoersschommelingen de resultaten van het fonds sterk beïnvloeden. Voor het terugkrijgen van uw aanvangsbelegging wordt geen enkele garantie verstrekt. Het fonds kan beleggen in Chinese aandelen via Stock Connect, een systeem dat is opgezet om beleggingen op de Chinese aandelenmarkten te faciliteren. Beleggingen via dit systeem zijn onderworpen aan bepaalde risico''s, met inbegrip van maar niet beperkt tot quotumbeperkingen, handelsrestricties, terughalen van in aanmerking komende aandelen, afwikkelingsrisico en regelgevingsrisico. Wij adviseren beleggers zich te verdiepen in de risico''s van dit systeem zoals beschreven in het prospectus.

Het fonds belegt wereldwijd in aandelen met focus op specifieke "impact investing" thema's. Dit houdt in dat het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen, die naast een financieel rendement, tevens streven naar een positieve impact op sociale - en milieu aspecten.

laden...

Terug

 • Datum 12-08-2022
 • Koers € 49,58 i
 • Rendement YTD -24,68% i
 • Rendement 21,35% i i
 • Lopende kosten -- i
 • Transactiekosten
  bij € 1.000,-
  voorbeeld
  --
  i
 • Dividend € 0,36 i
 • Morningstar

Bron: Morningstar

Bij FitVermogen betaalt u alléén de kosten van het beleggingsfonds. Deze kosten zijn al verwerkt in de koers.
Groei van EUR 1000 (EUR) 12-08-2022
Rendement per kalenderjaar 12-08-2022
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (YTD) i
Rendement (%) 14,40 11,63 16,88 9,54 -0,47 17,50 -8,16 31,41 15,08 21,35 -24,68

Bron: Morningstar

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening zijn alle vergoedingen en kosten meegewogen die op het niveau van het Fonds zijn gerekend, met uitzondering van de inschrijvingskosten.
Indien van toepassing, zullen eventuele bewaarderskosten de waardeontwikkeling verder verlagen.

Terug

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact