Dynamic Mix maandupdate: aandelen zetten opmars voort, rente daalt verder

31 januari 2024

Met ingang van kalenderjaar 2024 zal het Dynamic Mix update op kwartaalbasis gepubliceerd worden

Terugblik

Ook december was een goede maand voor de financiële markten. De veerkracht van de Amerikaanse economie, gunstige prijsontwikkelingen en een meer gematigde toon van de Federal Reserve in de VS gaven het beleggerssentiment een positieve impuls. Hogere aandelenkoersen en lagere rentestanden waren het resultaat.

De verwachting dat de economie een zachte landing maakt, nam toe door de aanhoudend teruglopende inflatie in geïndustrialiseerde landen zonder signalen die duiden op fors afzwakkende arbeidsmarkten. De hoop dat dit droomscenario uitkomt, vormde de belangrijkste drijfveer achter de rally op de aandelen- en obligatiemarkten.

De Federal Reserve klonk tijdens haar vergadering in december bovendien gematigder dan verwacht. Zo stelde zij haar verwachting voor de kerninflatie voor eind 2024 neerwaarts bij, van 2,6% naar 2,4%. Het uitgangspunt is daarbij dat het evenwicht op de arbeidsmarkt verder herstelt. Ook de verbeterde dynamiek in de toeleveringsketens en de afzwakkende vraag wegen naar verwachting op de toekomstige inflatie. De Federal Reserve verwacht daarom nu in totaal 75 basispunten aan renteverlagingen in 2024. De markt houdt evenwel rekening met zo’n 150 basispunten aan verlagingen. De ECB klonk in december juist iets agressiever dan verwacht. ECB-voorzitter Lagarde benadrukte dat renteverlagingen nog geen gespreksonderwerp waren tijdens de vergadering. Tegelijkertijd uitte ze opnieuw haar bezorgdheid over opwaartse inflatierisico's. De markt voor de kortetermijnrente paste zich desalniettemin ook in de eurozone snel aan en prijst nu voor 2024 bijna 150 basispunten aan renteverlagingen in.

Wereldwijde aandelen stegen in december, waarbij de MSCI AC World NR-index in euro’s gemeten met 3,5% hoger ging. Amerikaanse aandelen presteerden goed. Japan en opkomende markten bleven achter, en dit gold door de dalende olieprijs ook voor energieaandelen. Enkele cyclische sectoren behaalden sterke rendementen.

Vastrentende waarden lieten eveneens goede plussen zien. De 10-jaarsrente in de VS zetten daarbij haar daling in december voort en liep met ongeveer 50 basispunten terug. De Duitse en Britse 10-jaarsrentes daalden met respectievelijk 40 en 60 basispunten.

Bron: Goldman Sachs Asset Management B.V., Refinitiv Eikon, Bloomberg. Data per eind december 2023

Vooruitblik

De Amerikaanse economie heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt. De inflatie is stelselmatig gedaald en bij het herstellen van het evenwicht op de arbeidsmarkt werden forse stappen gemaakt. De Amerikaanse groei verzwakt naar verwachting verder in 2024, tot iets onder het lange-termijngemiddelde. Ons basisscenario gaat uit van een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Nu de Federal Reserve iets meer open lijkt te staan voor renteverlagingen, is de kans op een zachte landing duidelijk toegenomen. Toch blijft de kans op een recessie hoger dan gemiddeld met een risicopercentage tussen de 20% en 35% in de komende 12 maanden. Dit komt door het remmende effect van de vele renteverhogingen, die met vertraging doorwerken, en de afnemende veerkracht van de private sector.

In Europa zou het reële inkomen van gezinnen steun moeten blijven krijgen van een robuuste nominale loongroei en een verdere terugval van de inflatie. Tegelijkertijd moet in de loop van 2024 ook het remmende effect van de monetaire verkrapping geleidelijk in kracht afnemen. Deze combinatie zorgt er vermoedelijk voor dat de economische groei in de eurozone geleidelijk licht herstelt. Voorwaarde is wel dat de arbeidsmarkt relatief veerkrachtig blijft.

In China blijft de groei naar verwachting gematigd door de aanhoudende vastgoedcrisis en de zwakke exportsector. De Chinese steunmaatregelen zijn sinds juli vooral opgevoerd om de vastgoedsector te ondersteunen. Budgettaire en niet-budgettaire steunmaatregelen hebben evenwel de overhand, terwijl de monetaire stimuleringacties teleurstellend blijven.

De wereldwijde monetaire verkrapping heeft met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid haar hoogtepunt bereikt. Federal Reserve-voorzitter Powell verraste de markten in december door openlijk de mogelijkheid van renteverlagingen te bespreken. Hierdoor kan de Federal Reserve besluiten iets vroeger en sneller dan eerder werd verwacht haar monetair beleid te versoepelen. We voorzien dat de cyclus van renteverlagingen rond medio 2024 van start gaat. De Amerikaanse inflatie neem naar verwachting verder af als gevolg van een afzwakkende goedereninflatie en dalende huurprijzen. Wel kan het pad op korte termijn hobbelig blijven. We verwachten dat de inflatie in de eurozone sneller daalt en de werkloosheid sterker stijgt dan de ECB voorspelt. Dit zou in het tweede kwartaal van 2024 moeten uitmonden in een eerste renteverlaging door de centrale bank.

 

Positionering - belangrijkste keuzes

Aandelen Vastrentende waarden
We zijn december met een overweging in aandelen geëindigd. We hebben een overwogen duratiepositie (rentegevoeligheid), die wel kleiner is dan eind november.
De tactische shortpositie op Europa en de tactische longpositie op de VS zijn behouden. Dit geldt ook voor de positie die beoogt te profiteren van het positieve momentum voor technologie- en AI-aandelen. Bovenstaande posities zijn wel verkleind voor de meeste fondsen en waar mogelijk. De positie in de energiesector is eveneens aangehouden. De blootstelling aan de Amerikaanse 10-jaars rente is voor de meeste fondsen vergroot, terwijl de blootstelling aan de 30-jaars Duitse rente is verkleind.

De shortpositie die inspeelt op een verwachte rentestijging in Japan is verkleind. De longpositie op het Verenigd Koninkrijk, die we vorige maand zijn gestart, is verkocht.
  Naast de posities in investment grade-bedrijfsobligaties en staatsobligaties, hebben we de kleine, niet in de benchmark opgenomen positie in obligaties van opkomende landen behouden.
Bron: Multi Asset Solutions, Goldman Sachs Asset Management. Per ultimo December 2023.

 

Maandupdate NN Dynamic Mix Goede maand voor meeste beleggingscategorieën_Graph.jpg

 

Fondsbeschrijving

De Dynamic Mix-fondsen beleggen vooral in gespreide portefeuilles van internationale aandelen- en vastrentende fondsen (fondsen die beleggen in aandelen of vastrentende instrumenten) en in vastrentende instrumenten. De fondsen zijn er in vijf verschillende beleggingsprofielen, van zeer defensief (strategische verdeling van 90% vastrentende waarden en 10% aandelen) tot zeer offensief (strategische verdeling van 10% vastrentende waarden en 90% aandelen). De fondsen hebben tot doel beter te presteren dan de samengestelde vergelijkingsmaatstaf, die bestaat uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate-index voor de strategische allocatie aan vastrentende waarden en de MSCI All Country World Net-index voor de strategische allocatie aan aandelen. De fondsen proberen deze doelstelling vooral te bereiken door beslissingen te nemen over de verhouding tussen beleggingscategorieën en de selectie van individuele beleggingen. Voor meer informatie over de Dynamic Mix-fondsen (zoals het beleggingsbeleid en de risico's verbonden aan dit product) verwijzen we u naar de fondsdetailpagina: Goldman Sachs Dynamic Mix I, Goldman Sachs Dynamic Mix II, Goldman Sachs Dynamic Mix III, Goldman Sachs Dynamic Mix IV en Goldman Sachs Dynamic Mix V.

Disclaimer

Views and opinions expressed are for informational purposes only and do not constitute a recommendation by Goldman Sachs Asset Management to buy, sell, or hold any security. Views and opinions are current as of the date of this presentation and may be subject to change, they should not be construed as investment advice.

This information discusses general market activity, industry or sector trends, or other broad-based economic, market or political conditions and should not be construed as research or investment advice. This material has been prepared by Goldman Sachs Asset Management and is not financial research nor a product of Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). It was not prepared in compliance with applicable provisions of law designed to promote the independence of financial analysis and is not subject to a prohibition on trading following the distribution of financial research. The views and opinions expressed may differ from those of Goldman Sachs Global Investment Research or other departments or divisions of Goldman Sachs and its affiliates. Investors are urged to consult with their financial advisors before buying or selling any securities. This information may not be current and Goldman Sachs Asset Management has no obligation to provide any updates or changes.

Capital is at risk.
Documents providing further detailed information about the fund/s, including the articles of incorporation, prospectus, supplement and the Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable), annual/semi-annual report (as applicable), and a summary of your investor rights, are available free of charge in English language and as required, in your local language by navigating to your local language landing page via www.gsam.com/responsible-investing and also from the fund’s paying and information agents. If GSAM B.V., the management company, decides to terminate its arrangement for marketing the fund/s in any EEA country where it is registered for sale, it will do so in accordance with the relevant UCITS rules. Information about investor rights and collective redress mechanisms are available on www.gsam.com/responsible-investing (section Policies & Governance).

Offering Documents
This material is provided at your request for informational purposes only and does not constitute a solicitation in any jurisdiction in which such a solicitation is unlawful or to any person to whom it is unlawful. It only contains selected information with regards to the fund and does not constitute an offer to buy shares in the fund. Prior to an investment, prospective investors should carefully read the latest Key Information Document (KID) or UK Key Investor Information Document (KIID) (as applicable) as well as the offering documentation, including but not limited to the fund’s prospectus which contains inter alia a comprehensive disclosure of applicable risks.

Distribution of Shares
Shares of the fund may not be registered for public distribution in a number of jurisdictions (including but not limited to any Latin American, African or Asian countries). Therefore, the shares of the fund must not be marketed or offered in or to residents of any such jurisdictions unless such marketing or offering is made in compliance with applicable exemptions for the private placement of collective investment schemes and other applicable jurisdictional rules and regulations.

Investment Advice and Potential Loss
Financial advisers generally suggest a diversified portfolio of investments. The fund described herein does not represent a diversified investment by itself. This material must not be construed as investment or tax advice. Prospective investors should consult their financial and tax adviser before investing in order to determine whether an investment would be suitable for them. An investor should only invest if he/she has the necessary financial resources to bear a complete loss of this investment.

Swing Pricing
Please note that the fund operates a swing pricing policy. Investors should be aware that from time to time this may result in the fund performing differently compared to the reference benchmark based solely on the effect of swing pricing rather than price developments of underlying instruments. 

In het kader van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) is dit product geclassificeerd als een Artikel 8 product dat ecologische (E) of sociale (S) kenmerken promoot. Deze mededeling bevat informatie over het beleid en staat van dienst van Goldman Sachs inzake duurzaamheid op het niveau van de gehele organisatie en/of specifieke beleggingsteams, die niet noodzakelijkerwijs zichtbaar is in het portfolio van dit product. Informatie over hoe het product bindende of niet-bindende ESG karakteristieken in ogenschouw neemt staat omschreven in de fondsdocumentatie.
Noch MSCI, noch enige andere partij die betrokken is bij of verband houdt met het compileren, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die door het gebruik ervan worden verkregen), en alle dergelijke partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot dergelijke gegevens af. Zonder het voorgaande te beperken, zullen MSCI, een van haar gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of verband houdt met het verzamelen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, straf-, gevolg- of enige andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs indien genotificeerd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Geen verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.
In the European Union, this material has been approved by Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, which is regulated by the Central Bank of Ireland.
This marketing communication is disseminated by Goldman Sachs Asset Management B.V., including through its branches (“GSAM BV”). GSAM BV is authorised and regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, The Netherlands) as an alternative investment fund manager (“AIFM”) as well as a manager of undertakings for collective investment in transferable securities (“UCITS”). Under its licence as an AIFM, the Manager is authorized to provide the investment services of (i) reception and transmission of orders in financial instruments; (ii) portfolio management; and (iii) investment advice. Under its licence as a manager of UCITS, the Manager is authorized to provide the investment services of (i) portfolio management; and (ii) investment advice.
Information about investor rights and collective redress mechanisms are available on www.gsam.com/responsible-investing (section Policies & Governance). Capital is at risk. Any claims arising out of or in connection with the terms and conditions of this disclaimer are governed by Dutch law.
Confidentiality
No part of this material may, without Goldman Sachs Asset Management’s prior written consent, be (i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or (ii) distributed to any person that is not an employee, officer, director, or authorized agent of the recipient.
COMPLIANCE CODE: 353453-OTU-1957589; 354948-OTU-1957813

© 2024 Goldman Sachs. All rights reserved

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video