Optimalisatie impact aandelenfondsen

6 juni 2023

Het bereiken van een meer inclusieve samenleving is in de afgelopen jaren een steeds belangrijker beleggingsthema geworden. Tegelijkertijd zijn zowel het Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity fonds en het Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity fonds steeds meer gaan beleggen in bedrijven die oplossingen bieden voor problemen rondom dit Social Impact thema.

Door de beleggingsstrategie en naam van het Goldman Sachs Smart Connectivity Equity fund te veranderen naar Goldman Sachs Global Social Impact Equity, kunnen wij hier nog beter op inspelen en kunnen beleggers in het fonds gerichter blootstelling krijgen in hun portefeuille naar beleggingskansen die naar verwachting zullen ontstaan door maatschappelijke verschuivingen. Het samenvoegen van de twee fondsen zal daarnaast naar verwachting tot een breder belegbaar universum leiden, waardoor we beter in staat zullen zijn om bedrijven te selecteren die aantrekkelijke beleggings- en impactkenmerken bieden voor onze klanten.

Met deze optimalisatie van het beleggingsbeleid en naamswijziging naar ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’, kunnen beleggers een vergelijkbaar beleggingsproces en duurzaamheidsprofiel verwachten in vergelijking met de twee huidige fondsen ‘Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity’ en ‘Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity’. Het beleggingsbeleid van het ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’ blijft gericht op impact, nu met de toevoeging van ‘Social inclusion’. Na de naamswijziging van het ‘Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity’ en vervolgens de samenvoeging van ‘Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity’, blijft het huidige beleggingsteam het ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’ beheren.

Naamswijziging Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity
Wij zijn voornemens op 8 juni a.s. de huidige fondsnaam van het ‘Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity’ aan te passen naar ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’. De bijbehorende ISIN-code en de lopende kosten zullen niet wijzigen.

Samenvoeging Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity
Op 21 juni a.s. zijn wij vervolgens voornemens het huidige ‘Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity’ samen te voegen met het ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’ als verkrijgend fonds. Dit betekent een wijziging van de ISIN-code voor beleggers in het ‘Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity’. De lopende kosten blijven gelijk.

U hoeft zelf niets te doen
De naamswijziging van het ‘Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity’ naar het ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’ wordt automatisch aangepast.
Ook wordt een belegging in het ‘Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity’ automatisch voor u omgezet naar het ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’. Van deze omzetting krijgt u een bevestiging per email. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u tot 13 juni uiterlijk 13:15 een laatste order inleggen.
Heeft u een periodieke order voor één of beide fondsen dan wordt deze ook automatisch voor u omgezet naar ‘Goldman Sachs Global Social Impact Equity’. Ook als u deze in uw stortingsmix heeft, wordt deze automatisch voor u aangepast. Mocht u geen prijs stellen op deze automatische omzetting dan kunt u de periodieke aankooporder altijd annuleren of uw stortingsmix zelf aanpassen.

Voor meer informatie kunt u ook het bericht aan de aandeelhouders lezen.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video