Mededeling inzake NN Emerging Europe Fund, een subfonds van NN Paraplufonds 1 N.V.

16 juni 2022

De Beheerder deelt met betrekking tot de aandelen van Aandelenklasse P van het Subfonds mede dat, na een zorgvuldige afweging in het belang van aandeelhouders, is besloten om de beleggingen van het Subfonds af te bouwen en uiteindelijk aan aandeelhouders voor te stellen om het Subfonds te beƫindigen.

Voor uitkeringen in cash aan aandeelhouders uit het kapitaal van het Subfonds is op grond van artikel 24 van de statuten een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) nodig. De AVA heeft op 15 juni 2022 besloten tot het doen van uitkeringen ter hoogte van de opbrengst van de verkoop van de beleggingen van het Subfonds, voor zover deze opbrengst niet nodig is voor het vervullen van een andere verplichting (uitkeringsver-plichting van dividend, een dividend dat voor de goede orde niet herbelegd kan worden).


Het Subfonds zal worden afgebouwd door in eerste instantie de liquide beleggingen van het Subfonds zo snel als mogelijk te verkopen, rekening houdend met de belangen van aandeelhouders, en de opbrengst daarvan in cash aan aandeelhouders uit te keren.

Op de website van de Beheerder (www.nnip.com/nieuws en mededelingen van de Beheerder) zullen elk kwartaal updates worden geplaatst over het Subfonds.


Aandeelhouders dienen hun financieel en/of fiscaal adviseur te raadplegen over de mogelijke gevolgen voor hun financiƫle zaken.


Voor meer informatie kan ook contact op worden genomen met uw contactpersoon bij de Beheerder of via de mail client.servicing@nnip.com.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact