Samenvoeging Nederlandse sectorfondsen met thematische impactfondsen

25 augustus 2020

BicycleNN Investment Partners B.V. (NN IP), de fondsbeheerder van de NN beleggingsfondsen, bekijkt continu de positionering van haar fondsen in een veranderende omgeving en hoe deze verder kunnen worden verduurzaamd. NN IP koestert een hoge ambitie op het gebied van duurzaam beleggen en ziet kansen in thematisch beleggen.

In lijn met deze ambitie en trend worden de tien sectorfondsen – welke genoteerd zijn in Nederland – begin oktober 2020 samengevoegd met drie bestaande thematische impactfondsen in Luxemburg. De lopende kosten van de thematische fondsen zijn gelijk aan de kosten van de sectorfondsen.

Hierbij een extra toelichting over de samenvoeging

Deze thematische impactfondsen bieden beleggers, naast een aantrekkelijk verwacht financieel rendement, tevens een directe en tastbare positieve impact op een meer duurzame wereld.

U hoeft zelf niets te doen, de samenvoeging zal begin oktober 2020 automatisch voor u worden uitgevoerd.
De ruilverhoudingen zullen op de website worden gepubliceerd zodra deze bekend zijn.

Overzicht samenvoeging sectorfondsen met thematische impactfondsen:

Aug-2020_Fund-merger_Table.png

Extra informatie: NN (L) Health & Well-being
Extra informatie: NN (L) Smart Connectivity
Extra informatie: NN (L) Climate & Environment

Het laatste moment dat bij FitVermogen een order opgegeven kan worden verschilt per sectorfonds:

  • donderdag 24-09-2020 tot 13.15 uur voor NN Basic Materials Fund, NN Energy Fund, NN Industrials Fund en NN Utilities Fund
  • maandag 28-09-2020 tot 13.15 uur voor NN Financials Fund, NN Information Technology Fund en NN Communication Services Fund
  • woensdag 30-09-2020 tot 13.15 uur voor NN Daily Consumer Goods Fund, NN Health Care Fund en NN Luxury Consumer Goods Fund


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact