Wederom topscore voor verantwoord beleggen

2 augustus 2019

UNPRI ScoreNN Investment Partners (NN IP), de vermogensbeheerder achter FitVermogen, heeft onlangs de beoordelingsresultaten voor 2019 van de UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) ontvangen. UN PRI kende NN IP de topscore (A+) toe voor de sterke aanpak rond strategie en governance in verantwoord beleggen en ESG-integratie. Wij zijn sinds 2008 ondertekenaar van de UN PRI en al vanaf eind vorige eeuw actief in verantwoord beleggen. De actieve betrokkenheid van NN IP bij dit initiatief toont onze ambitie om verantwoord beleggen en corporate governance te bevorderen, wat de gehele samenleving ten goede komt.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN IP: “Wij zijn er trots op dat ons een algehele A+ score voor Strategy & Governance is toegekend. Deze maximale score onderstreept het strategische belang van verantwoord beleggen en ESG-integratie bij NN IP, evenals onze ambitie om als koploper op dit gebied op te treden. Deze A+ score is ook een signaal naar onze cliënten dat wij niet alleen streven naar verantwoord beleggen, maar dat wij er ook in slagen dit in ons investeringsproces en -portefeuilles te integreren.”

NN IP kreeg ook een A+ score voor ESG-integratie binnen beursgenoteerde aandelen, waarmee wij tot de beste wereldwijde vermogensbeheerders behoren die de PRI in deze categorie hebben ondertekend.

Bij FitVermogen beleggen in duurzame NN-fondsen?

Onze duurzame fondsen beleggen alleen in bedrijven die bovengemiddeld goed scoren op duurzaamheidscriteria. Daarnaast worden meer bedrijven en sectoren volledig uitgesloten van beleggingen dan organisatie-breed gebruikelijk is. En impactbeleggen gaat nog een stapje verder. De bedrijven in de impactfondsen combineren financieel resultaat met een streven naar een meetbare, positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

Bekijk hier uit welke fondsen u kunt kiezen voor verantwoord beleggen bij FitVermogen.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.” Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact