Alles over Periodiek beleggen

4 april 2019

BeleggenIedere maand beleggen zonder omkijken? Dat kan met een periodieke inleg. U regelt dit eenvoudig in twee stappen. Periodiek beleggen kost u niets extra’s en biedt verschillende voordelen. Hieronder leest u er alles over.

Wat is periodiek beleggen?

Periodiek beleggen betekent dat u iedere maand een vast bedrag inlegt op uw FitVermogen-beleggingsrekening in een fonds(en) naar uw keuze. U hoeft dit slechts eenmalig in te stellen, daarna heeft u er geen omkijken meer naar.

Wat zijn de voordelen van periodiek beleggen?

  1. Gemak: u hoeft dit maar één keer in te stellen, verder heeft u hier geen omkijken naar.
  2. Geen zorgen over het instapmoment: u hoeft zich geen zorgen te maken over de vraag wanneer u precies moet instappen in een fonds. U koopt namelijk maandelijks minder aandelen of obligaties als de koersen zijn gestegen en meer stukken als de koersen zijn gedaald. Op deze manier middelt u in feite uw aankoopprijs.
  3. Rustig beginnen: u kunt rustig beginnen met beleggen, zonder direct in één keer een groot bedrag in te leggen.

Hoe kunt u periodiek beleggen instellen op FitVermogen?

  1. U regelt dit in twee eenvoudige stappen.
    Tijdens de aankoop van uw favoriete fonds(en) zet u een vinkje bij ‘Maandelijks’.
  2. Vervolgens stelt u in uw eigen bankomgeving een periodieke overboeking in voor hetzelfde bedrag naar uw FitVermogen-beleggingsrekening. U maakt het geld over naar het centrale rekeningnummer van NN IP: NL71INGB0650987179 t.n.v. NN IP Beleggersgiro B.V. Bij ‘omschrijving’ of ‘betalingskenmerk’ vult u uw FitVermogen rekeningnummer in.

Periodiek beleggen kost u niets extra’s.

Periodiek beleggen kost u niets extra’s. U betaalt geen aan- of verkoopkosten (dus geen transactiekosten), alleen de kosten binnen het fonds (de lopende kosten).

 

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact