Pensioentekort voor veel werknemers

22 maart 2019

Bijna een op de drie werknemers bouwt minder dan 70% van hun bruto inkomen op als pensioen. Zij stevenen dus af op een pensioentekort, evenals 40% van de zelfstandigen, blijkt uit onderzoek. Hierbij speelt ook de kwaliteit van pensioenregelingen een rol. Extra geld opzij zetten is dan verstandig.

De meeste werknemers weten niet dat ze te weinig pensioen opbouwen. Ook denken velen dat zij op eerdere leeftijd een AOW-uitkering ontvangen dan in werkelijkheid het geval is. Vooral in de uitzendbranche, de beveiliging en vervoer ligt het percentage mensen dat te weinig pensioen opbouwt hoog. Dat geldt ook voor de branches cultuur, sport en recreatie en de zakelijke dienstverlening.

Of men nu een hoog of laag inkomen heeft blijkt niet van belang te zijn. De te lage pensioenopbouw komt voor bij alle inkomensklassen, huishoudsamenstellingen en woonsituaties, becijferde RaboResearch in samenwerking met budgetinstituut Nibud. Bij de berekeningen zijn spaargeld, producten waarmee men geld opzij zet voor de oude dag en de eigen woning meegenomen.

Onverwachte gebeurtenissen slecht voor pensioen

De matige pensioenopbouw van werknemers wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door tijdelijke werkloosheid. Maar ook een scheiding hakt er in. Daarnaast speelt de kwaliteit van pensioenregelingen een belangrijke rol. De meeste werknemers weten niet hoe het daarmee gesteld is en hebben te weinig kennis of mogelijkheden om dat te controleren. Belangrijk is wel om tijdig inzicht te krijgen in de eigen pensioenopbouw.

Zelf vermogen opbouwen

Als dat inzicht er is, dan kan er ook actie worden ondernomen. De onderzoekers benadrukken dat het voor een grote groep mensen verstandig is om zelf extra vermogen op te bouwen door te sparen of te beleggen of door extra af te lossen op de hypotheek. Ook is het belangrijk om te investeren in de eigen ‘inzetbaarheid’, zodat je ook op latere leeftijd, als zestiger, nog goed meekan op de arbeidsmarkt.

Flexibel geld opzij zetten voor later? Dat kan eenvoudig met FitVoorLater: een gemakkelijke oplossing voor particulieren én ook voor werkgevers.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact