Wijziging ordertijden rondom Feestdagen

19 december 2018

Gemaksfondsen_verslaan_de_markt_consequent_200x200.jpg Op 24 en 31 december sluiten diverse beurzen eerder dan gebruikelijk en gelden er aangepaste ordertijden, de zogenaamde cut-off tijden
Net zoals ieder jaar passen wij indien nodig ook onze operationele processen hierop aan om te zorgen dat uw orders gewoon uitgevoerd worden:

Maandag 24 december wordt de reguliere cut off-tijd van 13.30 uur vervroegd naar 12.00 uur.

 • Orders voor Luxemburgse fondsen ingelegd op 24 december vóór 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 24 december
 • Orders voor Nederlandse fondsen ingelegd op 24 december vóór 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 27 december
 • Orders voor Luxemburgse fondsen ingelegd op 24 december na 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 27 december
 • Orders voor Nederlandse fondsen ingelegd op 24 december na 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 28 december

Maandag 31 december wordt de reguliere cut off-tijd van 13.30 uur ook vervroegd naar 12.00 uur.

 • Orders voor Luxemburgse fondsen ingelegd op 31 december vóór 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 31 december
 • Orders voor Nederlandse fondsen ingelegd op 31 december vóór 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 2 januari
 • Orders voor Luxemburgse fondsen ingelegd op 31 december na 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 2 januari
 • Orders voor Nederlandse fondsen ingelegd op 31 december na 12.00 uur worden uitgevoerd tegen de koers van 3 januari  

Let u er s.v.p. op dat het geld voor de order ook door ons ontvangen moet zijn wil het bovenstaande van toepassing zijn.  

Alvast fijne feestdagen toegewenst!  

Team FitVermogen

 

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fonds specifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde NN Investment Partners beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


 • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

  Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact