Wijzigingen NN Telecom Services Fund

15 november 2018

Ondergetekende deelt mede dat het voornemen bestaat om de benchmark, het beleggingsbeleid en de naam van het NN Telecom Services Fund met ingang van 3 december 2018 als volgt te wijzigen.

De naam van het fonds zal per 3 december 2018 worden gewijzigd in NN Communication Services Fund. De benchmark voor het subfonds is thans de MSCI World Telecommunication Services 10/40 (Net). Het subfonds zal met ingang van 3 december 2018 de MSCI World Communication Services 10/40 (NR) als benchmark hanteren. Reden voor de wijziging in benchmark is dat de samenstelling van  de huidige benchmark door MSCI wordt gewijzigd. Er zullen nieuwe sectoren worden toegevoegd zoals media en internet. Als gevolg hiervan dienen wij de nieuwe benchmark te hanteren. Als gevolg van de benchmarkwijziging zal het beleggingsbeleid van het subfonds worden gewijzigd. Dit is noodzakelijk omdat het beleggingsuniversum wordt verbreed. Tot slot zal de naam van het fonds worden gewijzigd. Dit om de  verbreding van de beleggingsstrategie duidelijker weer te geven.  

Een besluit van ondergetekende tot wijziging van de voorwaarden dat niet afwijkt van dit voorstel zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaardenwijziging zal als onderdeel van het gewijzigde prospectus op 3 december 2018 op de website www.nnip.nl beschikbaar zijn. Gedurende een periode van 1 maand vanaf heden hebben beleggers de mogelijkheid om onder de gebruikelijke voorwaarden uit genoemde aandelenklassen uit te treden. Deze informatie kunt u ook vinden op de website www.nnip.nl onder Fondsnieuws/Nieuws en mededelingen van de beheerder. De Autoriteit Financiële Markten is van dit voorstel op de hoogte gesteld.   Amsterdam/‘s-Gravenhage, 3 november 2018 De directie, tevens zijnde de beheerder NN Investment Partners B.V. Schenkkade 65 2595 AS ’s-Gravenhage

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy and Cookie statement  |  Juridische informatie  |  Contact