Waar ga ik in beleggen en hoe stel ik een portefeuille samen?

18 september 2018

PortefeulleVia FitVermogen kunt u beleggen in tientallen verschillende beleggingsfondsen. Aandelenfondsen, obligatiefondsen en mixfondsen. Fondsen die wereldwijd beleggen of juist in een bepaald werelddeel of sector. Hoe maakt u een goede keuze en stelt u een evenwichtige beleggingsportefeuille samenstellen? Een paar tips.

Bepaal uw doel en risicoprofiel
Bepaal eerst uw beleggingsdoel en uw risicoprofiel. Wilt u voor een langere of kortere periode beleggen? Bent u bereid iets meer risico te nemen of wilt u het juist heel voorzichtig aanpakken?

Deze vragen zijn belangrijk voor de keuze die u maakt. Over het algemeen geldt: hoe langer u kunt beleggen, hoe meer risico u eventueel kunt nemen. Obligatiefondsen worden doorgaans beschouwd als minder risicovol dan aandelenfondsen. Het rendement ligt daarbij doorgaans ook lager. De ronde risico-indicator die u bij de beschrijving van ieder fonds vindt, geeft aan hoe risicovol een fonds ongeveer is.

Leg een stevige basis
Als basis voor uw portefeuille kunt u een van de mixfondsen op FitVermogen kiezen. Met een van deze Gemaksfondsen krijgt u automatisch een goed gespreid fonds in handen, waarin al een verdeling tussen aandelen en obligaties is gemaakt. De vijf Gemaksfondsen bieden keuze aan beleggers met verschillende risicoprofielen.
Met een mixfonds zijn uw beleggingen doorgaans goed gespreid. Een goede spreiding is bevorderlijk voor de risicobeperking: u wedt dan niet op één paard.

Breng accenten aan
Als u de basis voor uw portefeuille hebt gelegd, kunt u zelf accenten aanbrengen. Is er een bedrijfssector of regio die u aanspreekt? Wilt u extra in aandelen of juist in obligaties beleggen? In de beleggingsvisie die maandelijks op FitVermogen verschijnt vindt u de visie van de strategen van NN Investment Partners, de vermogensbeheerder achter FitVermogen, op de economie en de verschillende beleggingscategorieën.

U kunt ook kijken naar fondsen die jaarlijks of per kwartaal dividend uitkeren. Het dividendrendement van verschillende fondsen ligt momenteel aanzienlijk hoger dan de spaarrente. Een overzicht van de dividenduitkerende fondsen vindt u bij het tabblad Vragen, onder het kopje ‘Dividend’.

Tenslotte nog dit:

  • Hoe bepaalt u de kwaliteit van een fonds? Fondsbeoordelaar Morningstar heeft eerder al op een rijtje gezet waar u op kunt letten. Ieder fonds bezit ook een aantal ‘sterren’ van Morningstar. De website biedt ook uitgebreide onafhankelijke informatie over alle verkrijgbare beleggingsfondsen.
  • Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Staart u zich hier dan ook niet blind op. Als een fonds in de afgelopen maanden zeer sterk is gestegen, is het wellicht niet het beste moment om het te kopen. Omgekeerd biedt een daling wellicht juist een goede kans.
  • Twijfelt u over het juiste instapmoment? Beleg dan niet direct alles in een keer, maar bouw uw portefeuille gestaag op: dat kan bijvoorbeeld door middel van periodiek beleggen.

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact