Studie kind wordt steeds belangrijker beleggingsdoel

29 augustus 2018

Studie kind wordt steeds belangrijker beleggingsdoel_200x200.jpgJe kind laten studeren? Een basisbeurs is inmiddels verleden tijd en de meeste studenten zijn op een lening aangewezen. Steeds meer mensen zien het bekostigen van een studie voor kind of kleinkind dan ook als een belangrijk beleggingsdoel. Dat blijkt uit een onderzoek onder de lezers van Cashcow.nl in opdracht van FitVermogen.nl.

Meer dan de helft van de respondenten (59%) vindt studiekosten een zinvol doel om voor te beleggen. In een vergelijkbaar onderzoek dat Cashcow in 2014 hield, was dat nog 44%. De afschaffing van de basisbeurs en een overheid die zich steeds verder terugtrekt liggen waarschijnlijk aan de basis van deze toename.

De uitkomsten van beide onderzoeken geven een mooi beeld van de verschuivingen die hebben plaatsgevonden. Zo is de spaarmarkt nog minder aantrekkelijk geworden. Was in 2014 nog 80% van de ondervraagden het eens met de stelling ‘’Beleggen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor sparen wanneer men perspectief wil op een hoger rendement en geld voor een lagere tijd opzij kan zetten’’. In 2018 is de groep die het hiermee eens is gegroeid tot 94%.

Vroeg beginnen

Daarnaast is duidelijk dat men vroeg wil beginnen. Meer dan de helft, 58%, is in 2018 van mening dat het verstandig is om te gaan beleggen als de student in spé nog in de luiers zit: tussen 0 en 2 jaar. ‘’Heel verstandig’’, vindt Ronald Sminia van FitVermogen. ‘’Hoe eerder je begint, hoe groter het mogelijke eindbedrag kan worden en hoe minder je per maand (of jaar) hoeft weg te zetten om je doelkapitaal te bereiken. Met beleggen loop je risico’s. De markt gaat soms omlaag, maar ook weer omhoog. Het nemen van risico hoort bij de kansen op rendement. De stelregel is: hoe hoger het risico, hoe hoger het mogelijk rendement. Met een lager risico is het rendement meestal ook lager. Als je voor een langere tijd belegt, heb je meer tijd om eventuele tegenvallende resultaten op te vangen.”

Verhouding sparen en beleggen

Uit het onderzoek komt ook naar voren hoe mensen de verhouding tussen sparen en beleggen zien. De grootste groep (40%) kiest voor een verhouding van 70% beleggen en 30% sparen. Ongeveer een zesde kiest zelfs alleen voor beleggen, terwijl slechts een krappe 4% de inleg alleen op een spaarrekening zet.

De ideale oplossing?

Cash vroeg de deelnemers ook hoe een ideale beleggingsoplossing voor een studiepotje er uit moet zien. 46% kiest er voor om zelf een portefeuille samen te stellen, terwijl een iets kleiner deel (35%) liever een kant-en-klare beleggingsoplossing wenst. De belangrijkste kenmerken daarvan zouden moeten zijn: een hoger rendement dan de spaarrente, heldere, lage kosten en zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer je inlegt. Een beperkt risico is voor ruim een derde van belang.

Risc-indicator-4.jpgSminia: ‘’Bij een alles-in-een oplossing zijn de meer risicovolle producten als aandelen en doorgaans veiligere obligaties gecombineerd. Op deze manier krijg je als belegger al een totaalportefeuille in handen die je dus zelf niet meer hoeft samen te stellen. In onze oplossing StudieFit is minimaal 50% van het vermogen belegd in defensieve, dus voorzichtige, beleggingen. Het overige deel wordt belegd in risicovollere categorieën, zoals aandelen en grondstoffen. De totale verdeling is flexibel en wordt continu aangepast aan de marktomstandigheden. De kosten zijn echt een belangrijk punt: die gaan rechtstreeks af van het uiteindelijke resultaat. Bij StudieFit betalen deelnemers alleen de kosten binnen de fondsen, dus geen service- of in-en uitstapkosten.’’

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.

NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact