Vijf vragen over dividendbeleggen

14 augustus 2018

DividendVeel beleggers letten op het dividend bij hun keuze voor aandelen of beleggingsfondsen. Dividenduitkeringen zijn momenteel vaak hoger dan de spaarrente en dividendbeleggen biedt dan ook zicht op een stabiel inkomen. Beleggers moeten zich echter niet blindstaren op dividend, omdat er ook risico’s aan zijn verbonden. Vijf vragen over dividendbeleggen.

1. Wat is dividend eigenlijk? Dividend is een vorm van winstdeling van een bedrijf met de aandeelhouders. Deze ‘winstuitkering’ is in principe niet afhankelijk van de beurskoers van de betreffende onderneming. De hoogte van dividend staat niet van te voren vast, behalve bij zogenoemde preferente aandelen.

2. Hoe belangrijk is dividend? Dividend kan heel belangrijk zijn. Het uiteindelijke rendement dat je behaalt als belegger bestaat uit koerswinst, dividendrendement en mogelijk– als er belegd wordt buiten de eurozone – valuta rendement. Op lange termijn blijkt dividend een cruciale rol te spelen. Onderzoek wijst uit dat als dividend telkens wordt herbelegd, circa 40% van het totale rendement uit dividend, dividendgroei en herbelegd dividend komt.

3. Hoe stabiel is het inkomen uit dividend? Over het algemeen zijn het bedrijven met een stabiele financiële huishouding die dividend uitkeren. Veel ondernemingen doen er ook alles aan om de dividenduitkering door de jaren heen stabiel te houden. Maar ondernemingen kunnen dividend ook verlagen of zelfs overslaan, bijvoorbeeld als het wat minder gaat en er schulden moeten worden afbetaald.

4. Hoe vaak wordt dividend uitgekeerd? Sommige bedrijven keren ieder kwartaal dividend uit, andere doen dat een of twee keer per jaar. ‘Normaal’ dividend wordt dus met een zekere frequentie uitbetaald. Soms betaalt een bedrijf een ‘speciaal’ – vaak eenmalig – dividend uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er overtollig kasgeld is na de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

5. Waar vind ik dividendfondsen bij FitVermogen? Voor de FitVermogen dividendfondsen selecteren fondsmanagers bedrijven die zoveel mogelijk stabiel dividend uitkeren. Het dividend wordt op FitVermogen automatisch herbelegd. Dat gebeurt door nieuwe stukken aan te kopen ter waarde van het uitgekeerde dividendbedrag. Een volledig overzicht van alle dividendfondsen op FitVermogen vindt u onder het tabblad Vragen en het kopje ‘Dividend NN beleggingsfondsen’.

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact