Vastgoed kopen of beleggen in een Gemaksfonds?

17 juli 2018

Vastgoed kopen of beleggen in een Gemaksfonds_200x200.jpgDe Nederlandse huizenmarkt zit flink in de lift. De huizenprijzen zijn in de afgelopen vijf jaar, sinds het dieptepunt van de markt, fors gestegen en gaan nu ook sneller omhoog dan in veel andere Europese landen. De prijsstijgingen zijn zo groot, dat sommige mensen spijt hebben dat ze vijf jaar geleden niet een huis hebben gekocht als investering. Natuurlijk kon niet iedereen zich deze luxe veroorloven. En was dit bovendien wel nodig geweest om van de goede markt te kunnen profiteren?

In Nederland zijn koopwoningen in het eerste kwartaal van dit jaar 9,3% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder deze maand bekend. Over een langere periode is de prijsstijging natuurlijk nog groter. In 2013 lag de gemiddelde verkoopprijs op van een gemiddelde woning op 213.353 EUR. In het eerste kwartaal van 2018 lag de gemiddelde prijs op 278.159 EUR. Dat is een prijsstijging van ruim 30 procent.

Eeen goed rendement zonder huizenbezit?

Maar niet iedereen heeft natuurlijk de middelen gehad om een huis te kopen. En ook de timing was van belang. Gelukkig hoefde dat ook niet per se om te profiteren van de markt. Beleggen in het neutrale Gemaksfonds van FitVermogen, het NN Dynamic Mix III, had in dezelfde periode meer opgeleverd. Over een periode van 5 jaar leverde het fonds een totaalrendement (cumulatief) op van netto ruim 41 procent. Dit betreft het nettorendement, waarbij de jaarlijkse kosten van 0,65% al zijn verrekend. (cijfers per 31 mei 2018)

Een investering in het avontuurlijkere NN Dynamic Mix IV had zelfs een cumulatief nettorendement van ruim 50 procent opgeleverd. Dit betreft het nettorendement, waarbij de jaarlijkse kosten van 0,75% al zijn verrekend. (cijfer per 31 mei 2018)
Beleggen brengt uiteraard wel risico’s met zich mee: resultaten uit het verleden geven géén garantie voor de toekomst. Ook kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraken. Daarnaast speelt de periode waarover wordt belegd een belangrijke rol. Het rendement van het NN Dynamic Mix III fonds over drie jaar bedroeg in totaal ‘slechts’ 10,6%. (cijfers per 31 mei 2018) Deze cijfers vindt u overigens terug in de factsheets van de fondsen.

Beleggen of huizen kopen dus? Dit is natuurlijk geen reële keuze voor de meeste mensen: het is weinigen gegeven om een (extra) huis te kopen alleen als belegging. Gelukkig blijkt dat eenvoudig beleggen in een Gemaksfonds ook een mooi rendement kan opleveren.

 

Risc-indicator-4.jpg Risk_Indicator_5.jpg
Geldt voor NN Dynamic Mix III Geldt voor NN Dynamic Mix IV  

 

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact