Alles groen! Vraag naar groene obligaties sterk gestegen

12 juli 2018

Green Bonds_200x200.jpgSteeds meer particuliere en professionele beleggers willen groen beleggen, zonder rendement in te leveren. De vraag naar ‘green bonds’ is de afgelopen jaren dan ook explosief gestegen, constateert NN Investment Partners, de fondsbeheerder achter FitVermogen. Het green bonds-fonds van FitVermogen was de afgelopen jaren al het best presterende fonds in zijn categorie en is nu ook het grootste pure green bonds fonds ter wereld geworden.

Risc-indicator-3.jpgGreen bonds zijn obligaties van bedrijven en overheden waarvan de opbrengst uitsluitend gebruikt wordt voor projecten die aantoonbaar goed zijn voor het milieu. Het beheerde vermogen van NN Investment Partners (het moederbedrijf van FitVermogen) in haar green bond strategieën is gegroeid van 20 miljoen euro twee jaar geleden naar 900 miljoen euro. Twee jaar geleden was dat nog 20 miljoen. Het NN (L) Euro Green Bond N Cap EUR beheert daarvan inmiddels 560 miljoen euro en is daarmee het grootste green bonds fonds ter wereld geworden.

Groen, groener, groenst

Voor het NN (L) Euro Green Bond fonds hanteren fondsmanagers zeer strenge selectiecriteria. Ten eerste worden alleen die obligaties gekozen die voldoen aan de eisen van twee verschillende organisaties die green bonds beoordelen. Daarnaast wordt iedere lening door NN IP zelf nog apart gescreend. Dat geldt ook voor het bedrijf dat de lening uitgeeft. Op deze manier belegt het fonds alleen in ‘donkergroene’ obligaties. Deze aanpak is beloond met twee externe kwaliteitsbevestigingen.*

Groen én rendement

Beleggers in green bonds hoeven intussen niet in te leveren op rendement. De prestaties van de beleggingscategorie verschillen niet van ‘gewone’ leningen van solide bedrijven (investment grade) of van die van staatsobligaties, gemiddeld.**

Beleggen in groene obligaties

*Het NN (L) Euro Green Bond is het eerste groene obligatiefonds dat zowel het LuxFLAG Climate Finance Label heeft ontvangen als het Franse TEEC label.

**Cijfers NN IP per 30 juni 2018

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN (L) Euro Green Bond is een subfonds van NN(L), gevestigd te Luxemburg. NN(L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact