Problemen voor aflossingsvrije hypotheken in zicht

4 juli 2018

Problemen voor aflossingsvrije hypotheken in zicht_200x200.jpgEen deel van de Nederlandse huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek komt in de financiële problemen bij het einde van de looptijd van hun lening. Zij hebben niet genoeg spaargeld om hun hypotheek af te lossen en een nieuwe lening afsluiten brengt vaak andere problemen met zich mee. Dat berichtte RTL4 afgelopen weekeinde.

Een op de zes mensen met een aflossingsvrije hypotheek blijft aan het einde van de looptijd met een flinke restschuld achter. Opnieuw financieren gaat niet altijd even soepel. Als het huis minder waard is geworden of als het inkomen is gedaald leent de bank ook minder uit. Bovendien zou in de toekomst de rente kunnen stijgen, waardoor de hypotheeklasten ook toenemen. Ook kan de nieuwe hypotheekrente vaak niet meer van de belasting worden afgetrokken, waardoor de nettolasten stijgen.
   
RTL4 baseert zich op een onderzoek van hypotheek-adviessite ikbenfrits.nl. Daaruit blijkt dat het zogenoemde financieringsgat – het verschil tussen de openstaande hypotheekschuld en het nieuwe maximale leenbedrag – gemiddeld uitkomt op 83.000 euro.

De Autoriteit Financiële Markten luidde vorig jaar ook al de noodklok over aflossingsvrije hypotheken. Ook volgens de AFM zouden veel huiseigenaren in moeilijkheden komen als zij in een keer een groot bedrag aan de bank terug zouden moeten betalen. Banken zijn inmiddels bezig een inventarisatie te maken van mogelijke probleemgevallen.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en weet u niet zeker of u deze aan het einde van de looptijd kunt afbetalen of herfinancieren? Neem dan contact op met uw bank of uw financieel adviseur.  Het is altijd verstandig om zelf vermogen op te bouwen. Bereken uw situatie met de vermogenscalculator.
 
Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact