Vermogen opbouwen voor later? Zonder risico kom je nergens

11 juni 2018

Vermogen opbouwen voor later, Zonder risico komt je nergens_200x200.jpgHet klinkt logisch: veilig is beter dan riskant. Iedereen wil namelijk zonder risico vermogen opbouwen. Maar is dit reëel? En geldt dit ook voor het opbouwen van een extra potje voor later? Door op zeker te spelen, nemen veel mensen óók een risico. Namelijk dat ze straks te weinig pensioen hebben. Want zonder risico, kom je vaak nergens.

Een ‘fatale denkfout’ noemt IEXGeld.nl de gedachte dat je zonder risico voldoende vermogen voor later kan opbouwen en het geld op een spaarrekening kan parkeren. Want met de huidige spaarrente is de vermogensopbouw miniem. Van deze bescheiden winst gaat boven een bepaald bedrag nog vermogensbelasting af. En wordt de waarde gedrukt door inflatie. ,, Dat is geen sparen voor later, dat is interen op je vermogen.’’

Maar het risico van beleggen dan? Dat is er zeker. Risicovollere beleggingen, zoals aandelen, kunnen op de financiële markten flink in waarde dalen. Daar tegenover staat dat deze beleggingen ook flink kunnen stijgen. En dat door de jaren heen beleggen op langere termijn altijd meer heeft opgeleverd dan sparen. Belangrijk is dan ook om niet wakker te liggen van koersdalingen: zolang je nog voldoende tijd hebt om de dalingen goed te maken is er geen man overboord.

Zonder het nemen van een risico met beleggen, is de kans groot dat het kapitaal dat u voor later wilt opbouwen veel lager uitvalt dan gepland. Zonder risico, ‘kom je dus nergens’. Het risico moet natuurlijk wel beheersbaar zijn: kiezen voor een goed gespreide beleggingsportefeuille tegen zo laag mogelijke kosten is daarbij een must.

Hier leest u meer over beleggen voor later.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact