Beleggen bij FitVermogen wordt duurzamer

7 juni 2018

PensioenWe gaan duurzamer en meer verantwoord beleggen. NN Investment Partners, de fondsbeheerder achter de NN fondsen van FitVermogen, heeft besloten om alle beleggingen in tabak te beƫindigen. Tot nu toe werd tabak alleen uitgesloten in de expliciet duurzame fondsen. Nu gaat dit in alle fondsen gebeuren.

Binnen een jaar zullen alle aandelen en obligaties van tabak en sigarettenfabrikanten uit de fondsen waar deze zijn opgenomen zijn verkocht. Volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofd beleggingen van NN Investment Partners (NN IP), zal dit geen fundamentele gevolgen hebben voor de betreffende fondsen.

De uitfasering van tabaksfabrikanten past binnen het bredere duurzaamheidsbeleid van NN Investment Partners en NN Group, waar NN IP onder valt. De beslissing is ingegeven door de zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid van het gebruik van tabak en de economische en sociale kosten die dat met zich meebrengt.

Uw beleggingen bij FitVermogen worden dus duurzamer. Als u wilt beleggen in expliciet duurzame fondsen, heeft u keus uit verscheidene opties. Alles over duurzaam beleggen bij FitVermogen op een rijtje.

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact