Beleggingsvisie FitVermogen

2 mei 2018

Hoe is de situatie op de financiële markten? In de FitVermogen beleggingsvisie geven wij onze maandelijkse visie op de markten. Met de FundFocus brengen wij fondsen onder uw aandacht met de naar verwachting beste vooruitzichten.

De jongste beleggingsvisie kort uitgelicht:

Economische omgeving

 • De wereldeconomie stabiliseert op een gezond niveau.
 • Deze stabilisatie geeft de financiële markten geen positieve impuls. Twijfel over verdere groei heeft de kop op gestoken.
 • Daardoor krijgen politieke risico’s meer vat op het sentiment onder beleggers. Vooral de handelsspanningen tussen de VS en China drukken hun stempel op de beurzen.

Obligaties

 • Na een daling in maart zijn de rentes op staatsobligaties de afgelopen weken weer iets gestegen. De stijging van de olieprijs zorgt voor hogere inflatieverwachtingen en daarmee hogere 10-jaars rentes.
 • De Federal Reserve zal de rente dit jaar, na de verhoging in maart, naar verwachting nog drie keer verhogen.
 • Wij zijn positief over leningen van opkomende landen die in lokale valuta worden uitgegeven.

Aandelen

 • De soepele rit omhoog voor de aandelenmarkten lijkt ten einde nu economische cijfers vaker tegenvallen en politieke risico’s zijn toegenomen.
 • Winstcijfers zetten naar verwachting de sterke groei echter verder door.
 • NN IP bouwt de voorkeur voor cyclische aandelen af tot neutraal en kijkt ook naar defensieve sectoren.

Lees hier de volledige beleggingsvisie en de FundFocus

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


 • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

  Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact