Lipper Award voor twee Gemaksfondsen

12 april 2018

Lipper Award voor twee Gemaksfondsen_200x67.jpgEen van de voorzichtige Gemaksfondsen én het meest avontuurlijke zijn deze week bekroond door financieel onderzoek Lipper. Het was het vijfde jaar op rij dat deze twee fondsen Lipper Awards mee naar huis mochten nemen. Ewout van Schaick, hoofd van het Multi-Asset team van NN Investment Partners, de fondsbeheerder achter FitVermogen, mocht de prijs opnieuw in ontvangst nemen.

Financieel onderzoeker Lipper, onderdeel van dataprovider Thomson Reuters, beoordeelt jaarlijks duizenden fondsen wereldwijd. Het voorzichtige Gemaksfonds NN Dynamic Mix Fund II won de Lipper Award in de categorie ‘Beste defensieve mixfonds’. Het avontuurlijke NN Dynamic Mix Funds V in de categorie ‘Beste offensieve mixfonds’.

Met de FitVermogen Gemaksfondsen, eerder ook meerdere malen bekroond met Morningstar Awards en de Gouden Stier, krijgt u in een keer een complete portefeuille in handen. In deze mixfondsen worden aandelen en obligaties in verschillende verhoudingen gecombineerd, afhankelijk van het risicoprofiel. Fondsbeheerders kunnen flexibel inspelen op marktomstandigheden en de beleggingen binnen de fondsen zo nodig snel aanpassen.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact