Innovatie en Gemak: FitVermogen pakt CASH Awards

9 maart 2018

FitVermogen pakt CASH AwardsFitVermogen heeft de Innovatieprijs gewonnen bij de uitreiking van de vwd CASH Awards. Ook werden donderdag, bij de uitreiking van de Awards in Amsterdam, de FitVermogen Gemaksfondsen bekroond. Een feestje voor gemak en innovatie.

Wat betekent innovatie bij FitVermogen?

“Innovatie is voor ons geen doel op zich, maar een middel om de dienstverlening aan onze klanten steeds beter te maken”, zegt FitVermogen directeur Ronald Sminia. “Wij willen klanten bijvoorbeeld gemak bieden, onder andere met de Gemaksfondsen. En zeker ook met verscheidene vormen van doelbeleggen, zoals FitVoorLater en StudieFit: geen keuzestress, maar een heldere oplossing voor een financieel doel.”

“Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe manier om het risicoprofiel te bepalen. Met het zogenoemde RoboProfiling kunnen wij op den duur sneller een goed passend en relevant risicoprofiel aanreiken. Trouwens: innovatie is leuk, maar het gaat primair om een hoge kwaliteit beleggingsfondsen met een goede afweging tussen kansen en kosten. De klant moet ‘value for money’ krijgen. Een beperking van de kosten is daarbij cruciaal.”

Gemaksfondsen winnen in alle categorieën

Met de ‘value for money’ lijkt het dan ook goede te zitten bij de Gemaksfondsen. Drie van deze fondsen werden ook bekroond met vwd CASH Awards voor mixfondsen. In alle (risico)categorieën vielen de NN Dynamic Mix Fund II, III en V in de prijzen.

De Gemaksfondsen behoren tot de meest bekroonde mixfondsen van Nederland en kregen de afgelopen jaren onder andere prijzen van Morningstar en Lipper.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact