‘Sterke lange termijnresultaten’

7 maart 2018

Risc-indicator-3Het NN (L) European High Yield fonds is Fonds van de Week bij beleggerswebsite Morningstar. Het fonds is een ‘’aantrekkelijke optie voor beleggers die niet bang zijn voor iets meer risico’’, aldus de analisten van Morningstar. Zij prijzen verder de ervarenheid van de beheerders en de sterke resultatenj op langere termijn.

Het NN (L) European High Yield fonds belegt in zogenoemde ‘high yield’ obligaties die worden uitgegeven in Europese valuta. Dit zijn obligaties van bedrijven waarvan de kredietwaardigheid lager ligt dan van bedrijven die als ‘zeer stabiel’ worden beschouwd (zogenoemde investment grade obligaties).

Een lagere kredietwaardigheid betekent dat een bedrijf een hoger risico loopt om niet aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voor dit hogere risico worden beleggers doorgaans gecompenseerd met een gemiddeld hoger rendement.

Morningstar is te spreken over de resultaten van het fonds op de langere termijn. Volgens de analisten heeft de vastberadenheid van de ervaren beheerders een sterk track record opgeleverd. Het fonds is geschikt voor obligatiebeleggers die niet bang zijn voor een iets hoger risico en meer beweeglijkheid.

Het risico van beleggen in obligaties ligt overigens doorgaans lager dan het risico van beleggen in aandelen.

De kosten van het NN (L) European High Yield fonds liggen lager dan het gemiddelde voor de categorie, merkt Morningstar verder op.

Hier vindt u het volledige artikel van Morningstar.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V.
NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact