Uw jaaroverzicht van FitVermogen

8 februari 2018

Uw jaaroverzicht van FitVermogen_200x200.jpgEind februari 2018 komt uw fiscaal jaaroverzicht van uw beleggingen bij FitVermogen beschikbaar. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte. U kunt toegang krijgen tot het jaaroverzicht door in te loggen op FitVermogen.

In het jaaroverzicht vindt u de waarde van uw beleggingen, uw rendementen, uw dividenden en dividendbelasting over 2017. Aangezien u bij uw belastingaangifte hele eurobedragen mag opgeven, hebben wij de bedragen alvast afgerond in uw voordeel. Hierdoor kan er sprake zijn van kleine afrondingsverschillen.

Als u inlogt op FitVermogen, vindt U uw jaaroverzicht bij ‘Mijn gegevens’, tabblad ‘Correspondentie’.

  • Heeft u vragen over uw belastingaangifte?
   Ga dan naar www.belastingdienst.nl
   Of bel de Belastingtelefoon via 0800-0543
  • Heeft u vragen over uw rekening?
   Bel dan 070 - 379 19 19, wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
   Of email via info@fitvermogen.nl


Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


 • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

  Start de video

Meest gelezen nieuwsberichten

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact