Derde Gouden Stier voor de Gemaksfondsen!

13 november 2017

Goudenstier_13_november.pngDe Gemaksfondsen van FitVermogen hebben voor het derde jaar op rij een Gouden Stier gewonnen. De vakjury van de beleggingsprijs wees de NN Dynamic Mix fondsen, de officiële benaming van de Gemaksfondsen, unaniem aan als winnaar in de categorie ‘mixfondsenrange’.

Doorslaggevend voor de winst waren de sterke prestaties en de lage kosten van de Gemaksfondsen, evenals de ‘bovengemiddelde rendementen’. Het is dan ook niet de enige prijs die de NN Dynamic Mix fondsen de afgelopen jaren in de wacht hebben gesleept. Verscheidene onderzoeken wijzen op de gunstige verhouding tussen kosten en rendement van de mixfondsen.

Met vijf varianten is er altijd een Gemaksfonds dat past bij iemands wensen en risicoprofiel. Beleggingsexperts kunnen de beleggingen binnen de fondsen snel en flexibel aanpassen aan de marktomstandigheden. Zoals Ewout van Schaick, hoofd van het mixfondsen team van NN Investment Partners, vertelt: ,,Wij zijn over de hele wereld aan het speuren naar de beste beleggingen die wij slim proberen te combineren in een gespreide portefeuille.’’

In de categorie ‘mixfondsenrange’ dongen drie genomineerden mee naar de hoofdprijs. Behalve de NN Dynamic Mix waren dat de ABN Amro Profielfondsen en SNS Optimaal. Meer informatie vindt u op www.goudenstier.nl en bij iex.nl.

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact