Bijdragen in de studiekosten?

12 september 2017

Bijdragen in de studiekosten_article image.pngZo’n 60 procent van alle ouders levert een financiële bijdrage aan de studie van hun kind. Studenten hebben de bijdrage vaak hard nodig, want in het nieuwe studiestelsel zijn zij aangewezen op een rentedragende lening en eventueel een aanvullende beurs. Budgetinstituut Nibud waarschuwt voor de trend dat studenten meer lenen dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben.

Studenten krijgen gemiddeld een bedrag van 165 euro per maand van hun ouders, aldus het Nibud, dat een nieuw studentenonderzoek heeft uitgevoerd. Daarnaast ontvangt 94% van de studenten één of meer vormen van studiefinanciering. De ‘basisbeurs’ is in 2015 afgeschaft voor nieuwe studenten: zij kunnen een lening krijgen met in sommige gevallen een aanvullende beurs.

Volgens het Nibud gebruikt 54% van de studenten een deel van hun studielening ook om te sparen. De meesten doen dat omdat de rente op de lening laag is: op dit moment zelfs 0 procent. Geen goede ontwikkeling vindt het Nibud. Er zitten risico’s aan en de studieschuld loopt hoger op dan nodig is.

Hoge schuld

Studenten die onder het nieuwe stelsel vallen kunnen na hun studie met een relatief hoge schuld achterblijven. Zonder bijdrage van ouders of een bijbaan, kost 4 jaar studeren voor een uitwonende student al snel tegen de 60.000 euro.* Momenteel leent 55 procent van de studenten 490 euro per maand, aldus het Nibud. Met een studieduur van 4 jaar, komt de schuld uit op 23.520 euro.

Volgens het Nibud is het onverstandig om meer te lenen dan nodig is en dat ‘overbodige’ bedrag te sparen. De rente is nu weliswaar laag, maar kan later ook stijgen. Bovendien is de aflossing afhankelijk van het inkomen. Ook is de hoogte van de studieschuld van invloed op wat je later maximaal aan hypotheek kan krijgen. Tenslotte is de verleiding om het spaargeld aan te spreken voor niet-noodzakelijke uitgaven volgens het Nibud ook groot.

Wilt u later bijdragen?

Wilt u voorkomen dat uw kind of kleinkind een hoge studieschuld opbouwt en wilt u later bijdragen aan de studiekosten? Dan is het aanleggen van een studiepotje via StudieFit wellicht iets voor u. Hier vindt u meer informatie over de kosten van studeren en StudieFit.

*Nibud studentenonderzoek 2015, 2017

Disclaimer.
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact