Spaarrente verder onder druk

5 september 2017

PensioenNederlandse spaarders kunnen momenteel nog maximaal een half procent rente op hun spaartegoed krijgen. Daarvoor moet men wel naar een kleinere bank. De rente bij de grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank ligt al enige tijd tussen de 0,05 en 0,1 procent, zo wijst spaarrente.nl uit. De rentetarieven blijven naar verwachting voorlopig op dit zeer lage niveau, onder meer door het beleid van de Europese Centrale Bank en de hoge stand van de euro.

De gemiddelde spaarrente in Nederland is in de afgelopen 2 jaar met ongeveer 1 procent gedaald. Nu de inflatie weer licht aan het oplopen is, wordt spaargeld in feite steeds minder waard. Want terwijl je door de inflatie minder voor je geld kan kopen, wordt dit niet gecompenseerd door de rente.

Er is een aantal alternatieven voor een gewone spaarrekening. Zo kan men spaargeld voor een langere tijd wegzetten op een depositorekening. Op rekeningen met een looptijd van 2 jaar, liggen de rentes tussen de 0 en 1,2 procent.

Spaarrente.nl adviseert alleen geld op spaar- en depositorekeningen te zetten dat niet strikt noodzakelijk is om bij de hand te hebben. Voor geld dat u langere tijd kunt missen, kan beleggen een goed alternatief zijn. Beleggen in fondsen maakt beleggen ook toegankelijk voor mensen die weinig verstand hebben van beleggingsmarkten.

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een mixfonds, zoals een van de Gemaksfondsen van FitVermogen. U kunt ook kiezen voor een ander soort mixfonds. In alle gevallen worden aandelen en obligaties in verschillende verhoudingen in een fonds gecombineerd, waardoor uw beleggingen goed zijn gespreid. Een goede spreiding is belangrijk, omdat beleggen meer risico’s met zich meebrengt dan sparen: de waarde van uw beleggingen kan fluctueren waardoor u (een deel van) uw inleg kunt verliezen.

Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de informatie in deze publicatie is op eigen risico. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van NN Investment Partners B.V. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van de in Nederland gevestigde NN Investment Partners fondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de AFM. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) (met daarin informatie inzake het fonds, de kosten en de risico’s) zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Loop geen onnodig risico: lees het prospectus, het supplement en de EBI voordat u belegt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video

Disclaimer  |  Beveiliging  |  Privacy statement  |  Juridische informatie  |  Contact