Op zoek naar meer zekerheid? Denk dan aan het ING (L) Invest First Class Protection

9 februari 2015

Riskindicator3-200x200.jpgHet ING (L) Invest First Class Protection is een fonds dat speciaal is opgezet voor voorzichtige beleggers die bescherming zoeken tegen grote koersdalingen maar wel willen kunnen profiteren van koersstijgingen van de grotere Europese aandelen.

Hoe werkt dit fonds?

,,Dit fonds is met name geschikt voor beleggers die hun risico’s willen beperken en die geloven in Europese ondernemingen’’, vertelt fondsbeheerder Ghilain Vermeiren. Het fonds belegt onder meer in aandelen uit de zogeheten ‘Euro Stoxx 50 Index’, een aandelenindex op basis van de 50 belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen uit de eurozone. ,,Wij zijn momenteel positief over de kansen voor Europese bedrijven. De voortdurende acties van de Europese centrale bank, de lage stand van de euro ten opzichte van andere valuta en de lage olieprijs zijn gunstig voor Europa.’’

Paraplu.jpgHet risicoprofiel van het fonds is, bijvoorbeeld ten opzichte van een regulier aandelenfonds, relatief laag. Het fonds streeft ernaar om op dagelijkse basis te kunnen blijven profiteren van koersstijgingen van de "Euro Stoxx 50 Index". Daarbij wordt dagelijks 90% van de koers van het fonds beschermd voor een periode van 365 kalenderdagen. Bij een dalende koers van het fonds zorgt deze bescherming ervoor dat de koers over een willekeurige periode van 365 aaneengesloten kalenderdagen niet meer dan 10% daalt. Deze bescherming biedt overigens geen garantie voor het behoud van kapitaal. Verder merkt Vermeiren op dat wanneer de koers van het fonds stijgt, de beschermingswaarde dus ook kan toenemen.

De bescherming wordt gerealiseerd door beleggingen in zogenoemde geldmarktinstrumenten. Daarbij gaat het om kortlopende, zeer kredietwaardige vastrentende waarden, zoals obligaties, die zijn uitgegeven door overheden, banken en bedrijven. “Door de korte looptijd van deze geldmarktinstrumenten is de invloed van een rentedaling of rentestijging beperkt”, aldus Vermeiren. Over de afgelopen 3 jaar behaalde het fonds een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 2,66 procent (netto rendement op basis van intrinsieke waarde per 31.1.2015).

Meer weten? Klik hier.

Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleg¬gingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt ten aanzien van de volledigheid of juistheid ervan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, garantie of verklaring gegeven. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijk¬heid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Geen aansprakelijkheid zal worden aanvaard voor schade die door de lezers wordt geleden als het gevolg van het gebruik van of het zich baseren op dit document.
Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Lees het prospectus voordat u belegt. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verle¬den behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video