Mooie pensioenplannen? Met FitVoorLater bent u er klaar voor!

30 januari 2015

Veel mensen hebben hoge verwachtingen van de tijd na hun pensionering. Tegelijkertijd groeit ook het besef dat alle mooie plannen hoge kosten met zich mee kunnen brengen. Is dat geld er dan, als u stopt met werken?

Wij leven met zijn allen langer. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen heeft de overheid de afgelopen tijd ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de pensioenwetgeving. Zo is de pensioenleeftijd verhoogd en is voor iedereen het percentage dat jaarlijks belastingvrij aan pensioen mag worden opgebouwd verlaagd. Daarnaast mogen werknemers die meer dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen, via hun werkgever over het salaris boven dat bedrag niet meer fiscaal voordelig pensioen opbouwen. Overzicht verandering pensioenen 2015.

Uit onderzoek dat recent in opdracht van ING Investment Management is gedaan, blijkt dat juist voor mensen die nu een goed salaris hebben, het pensioen de belangrijkste reden is om eventueel geld opzij te leggen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het pensioen op het prioriteitenlijstje staat.

Verdient u meer dan 100.000 euro bruto per jaar? Dan bouwt u nu minder ouderdomspensioen op. Ook het nabestaandenpensioen wordt lager. Het is verstandig om nu iets te regelen om een mogelijk pensioentekort aan te vullen. Met de nieuwe beleggingsoplossing FitVoorLater bent u voorbereid op de toekomst.

FitVoorLater biedt twee soorten beleggingsrekeningen: Fiscaal beleggen en Vrij beleggen. In Fiscaal beleggen kunnen werknemers die meer dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen en voldoen aan een aantal voorwaarden, profiteren van een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3.

De variant Vrij beleggen biedt meer flexibiliteit. Iedereen, ongeacht het huidige inkomen, heeft de keus uit meerdere prijswinnende ING beleggingsfondsen en het opgebouwde kapitaal is altijd vrij toegankelijk.

Zoals u gewend bent bij FitVermogen, betaalt u geen kosten voor het openen van een extra rekening of het aan- of verkopen van uw fondsen. U betaalt alleen de lopende kosten van de beleggingsfondsen zelf. U kunt makkelijk van fonds switchen en u heeft ieder moment inzicht in uw beleggingen.

Meer informatie? Kijk dan op www.fitvermogen.nl/fitvoorlater

FitVoorLater_Actueel_300px.jpg

De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video