Populairste fonds op FitVermogen.nl in 2014: ING Hoog Dividend Aandelen Fonds

12 januari 2015

AFM_rond_risicoscore5_200x200.jpgHet jaar 2014 zit er weer op en het is tijd om de balans op te maken. In januari 2014 is FitVermogen.nl gelanceerd en veel bezoekers van de website hebben een rekening geopend. Op FitVermogen.nl kunnen beleggers kiezen uit ruim 60 beleggingsfondsen van ING Investment Management, maar welk fonds is het meest populair gebleken?

Het meest populaire fonds onder de beleggers via FitVermogen.nl is het ING Hoog Dividend Aandelen Fonds. Dit is op zich niet verwonderlijk aangezien beleggers ook in 2014 op zoek zijn gegaan naar inkomsten uit hun beleggingen en bescherming tegen neerwaartse risico’s.

Pionier in Hoog Dividend
ING Investment Management startte als één van de eerste vermogensbeheerders in 1999 een Hoog Dividend Aandelenfonds en is daarom een pionier op het gebied van ‘Hoog Dividend’. Ondertussen biedt ING Investment Management een complete reeks Hoog Dividend Aandelenfondsen aan. Via de link kunt u bovenaan de lijst ‘Dividendfondsen’ selecteren. Momenteel wordt door ING Investment Management voor ongeveer 8 miljard euro belegd in deze Hoog Dividend Strategieën.

In algemene zin kunnen Hoog Dividend Strategieën profiteren van:
• een versnelde groei van de wereldeconomie
• lage rentes
• winstgroei
• dividenden
• een toestroom van kapitaal
• de inkoop van eigen aandelen door bedrijven
• toenemende fusie- en overnameactiviteiten

Morningstar
Naast FitVermogen.nl blijkt ook dat het ING Hoog Dividend Aandelen Fonds elders populariteit geniet. Op Morningstar.nl staat het fonds op nummer 1 in de lijst van meest gezochte beleggingsfondsen in 2014. Klik hier voor het artikel.

Feiten ING Hoog Dividend Aandelen Fonds (per 29-12-2014)
• Koers: EUR 29,46
• Rendement afgelopen 12 maanden: 17,9%
• Lopende kosten per jaar: 0,80%
• Morningstar: 4 sterren
• Dividend uitgekeerd in 2014: EUR 1,90 per aandeel (6,4% op basis van de koers van 29-12-2014)

ING Dynamic Mix range
Naast het ING Hoog Dividend Aandelen Fonds zijn ook de ING Dynamic Mix Fondsen vaak bekeken en aangekocht. Meer over deze gemaksfondsen kunt u hier vinden.


Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video