Duurzaam of verantwoord beleggen?

3 december 2014

Verantwoord beleggen is een veel gebruikte term die de zogenaamde “ESG criteria” omvat. ESG staat voor Environmental, Social en Corporate Governance, vertaald naar het Nederlands is dat milieutechnisch, sociaal en deugdelijk bestuur. Deze criteria worden bij een verantwoorde belegging meegenomen met het oog op de te nemen risico’s en de mogelijk te behalen rendementen. Verantwoord beleggen gaat verder dan duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen wordt aangeduid als Socially-, Responsible Investing (SRI) wat de vertaling is voor “sociaal verantwoord beleggen”. Traditioneel legt verantwoord beleggen meer de nadruk op maatschappelijk rendement door het stimuleren en/of uitsluiten van bepaalde gedragingen en activiteiten.

ING Investment Management en verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen zit in het DNA van de beleggingsactiviteiten van ING Investment Management. We hebben dit geformaliseerd door in 2008 de United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) te ondertekenen. Onlangs heeft de UN PRI scores gepubliceerd van alle partijen die deze "principles" hebben ondertekend. ING Investment Management heeft op alle categorieën bovengemiddeld gescoord.

We onderscheiden vijf belangrijke benaderingen van verantwoord beleggen. Vele beleggingsfondsen die via FitVermogen.nl worden aangeboden passen een combinatie van deze benaderingen toe:

Verantwoord beleggen benadering Korte omschrijving Hoe doen wij dat binnen ING Investment Management
Actief aandeelhouderschap Verbondenheid en het gebruik maken van stemrecht
 • Aandeelhouderschapactiviteiten zijn een onderdeel van het onderzoeksproces van aandelen en obligaties
 • Stemrecht wordt gebruikt bij de meeste van onze aandelenfondsen
ESG integratie ESG factoren worden geïmplementeerd in analyses
 • Geïntegreerd onderdeel van het onderzoeksproces van aandelen en obligaties
Uitsluitingen Negatieve onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld kernwapens, tabak, het gebruik van kinderarbeid)
 • ING defensiebeleid: ING Group investeert niet in controversiële wapens
 • ING Duurzaam Aandelen Fonds sluit bepaalde activiteiten uit
 • ING Duurzaam Aandelen Fonds + ING Euro Credit Sustainable Fund sluiten bepaald gedrag uit
Best-in-class Positieve onderzoeksresultaten (gebaseerd op ESG criteria)
 • Bij het ING Duurzaam Aandelen Fonds geldt een zogenaamd best-in-class benadering per industrie (bv. financiële instellingen, energie, detailhandel). Bedrijven die in de beste 50% van elke sector scoren komen in aanmerking voor opname in ons universum, terwijl duidelijke underperformers onmiddellijk worden uitgesloten
Thematisch Positieve selectie- en onderzoeksresultaten (focus op bv. schone energie/water etc.)
 • Geen specifieke producten via ING Investment Management

Gespecialiseerde fondsen verkrijgbaar op FitVermogen.nl

Aandelen
ING Duurzaam Aandelen Fonds
Aan beleggen zijn kosten verbonden. De beheerkosten van dit fonds bedragen 0,8% per jaar.
Rendement afgelopen 12 maanden: 17,48% (per 25 november 2014)
Morningstar: 4 sterren (maximaal 5 te behalen).

risk_indicator_5.jpg
Obligaties
ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable N Cap EUR
Aan beleggen zijn kosten verbonden. De beheerkosten van dit fonds bedragen 0,6% per jaar.
Rendement afgelopen 12 maanden: 7,51% (per 25 november 2014)
Morningstar: 4 sterren (maximaal 5 te behalen).

risk_indicator_3.jpg
Uitsluitingen binnen het ING Duurzaam Aandelen Fonds & het ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable N Cap Eur

 • Bedrijven die de VN Universele verklaring van de rechten van de mens overtreden
 • Bedrijven die de belangrijkste ILO verdragen (gedwongen arbeid, kinderarbeid, discriminatie, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen) overtreden
 • Bedrijven die de OESO richtlijnen voor multinationals (competitie, consumentenbelangen, corruptie, bescherming van het milieu) overtreden
 • Bedrijven die betrokken zijn bij dictatoriale regimes
Uitgesloten activiteiten binnen het ING Duurzaam Aandelen Fonds
 • Vuurwapen- en legeraanbestedingen
 • Kernenergie
 • Tabak
 • Gokken
 • Adult entertainment
 • Bont en speciale ledersoorten
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico's. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico's in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.ingim.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


 • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

  Start de video