Hervormingen in opkomende landen verbeteren de vooruitzichten

17 oktober 2014

Riskindicator3-200x200.jpgHet thema 'hervormingen' is de meest aantrekkelijke strategie voor beleggen in opkomende markten, aldus Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist bij ING Investment Management (ING IM).

Bakkum licht toe: “Het groeiklimaat voor opkomende markten is sinds de jaren 90 niet zo zwak geweest. In deze omstandigheden kunnen beleggers bijvoorbeeld landen selecteren waarin hervormingen de vooruitzichten voor de groei verbeteren. Hervormingen zijn op dit moment een belangrijk thema in zes opkomende landen: Mexico, India, Thailand, Egypte, Indonesië en Brazilië.”

“Mexico loopt voorop. Het land heeft in de afgelopen twee jaar een lange lijst hervormingen goedgekeurd die nu worden doorgevoerd. De energiehervormingen zijn de belangrijkste, omdat deze buitenlandse investeringen in de energiesector mogelijk maken. Dit moet leiden tot een sterke groei in obligatiebeleggingen en in elk geval één procentpunt toevoegen aan het Mexicaanse groeipotentieel.”

“India, Thailand en Egypte kregen dit jaar nieuwe regeringen. In India behaalde Narendra Modi bij de verkiezingen een monsterzege met een structureel hervormingsprogramma. In Thailand en Egypte pleegde het leger een staatsgreep.”

Maarten-Jan Bakkum vervolgt: “Modi had een moeizame start, maar moet het beleggingsklimaat in India sterk kunnen verbeteren. De Thaise en Egyptische junta’s (militaire dictatuur) hebben maar weinig tegenstand en richten zich op het terugdringen van de macro-onevenwichtigheden en investeringen in de infrastructuur. De economische groei trekt al aan nu het vertrouwen herstelt.”

“Indonesië heeft Jokowi gekozen als nieuwe president. Hij wordt gezien als een hervormer, maar hij moet nog beginnen en zich bewijzen. De verwachtingen zijn hooggespannen, de noodzaak van fiscale hervormingen en investeringen in de infrastructuur is gigantisch, maar gevestigde belangen zijn sterk verankerd in het Indonesische politieke systeem.”

“In Brazilië is het opwaarts potentieel voor zowel de economie als de markt waarschijnlijk het grootst als de oppositie de verkiezingen in oktober wint en zinvolle hervormingen aan de aanbodzijde weet door te drukken. Voor Marina Silva moet de tweede ronde mogelijk zijn en dan heeft ze een goede kans om te winnen van president Dilma. Van alle genoemde landen is het hervormingsverhaal van Brazilië het meest onzeker. De verkiezingen liggen nog in het verschiet, maar elke verbetering voor Marina in de peilingen geeft de Braziliaanse beleggingscase meer glans.”

Wilt u van de mogelijkheden die de hervormingen in opkomende landen bieden gebruik maken binnen uw beleggingsportefeuille dan kunt u via ING Fondsen een selectie maken naar opkomende markten.

Een voorbeeld van de aangeboden beleggingsfondsen is het ING Global Emerging Markets Fund

  • Dit fonds belegt in onder meer Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa
  • Het netto rendement vanaf 1 januari jl. t/m 31 augustus 2014 is 12,7%
  • Het fonds keert in principe eens per jaar dividend uit
  • Lopende kosten: 0,8% per jaar
Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor gedetailleerde informatie over het fonds verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor dit fonds is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. ING Fund Management B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/(sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

terug naar het overzicht

Wanneer beleggen?


  • Heeft u een vermogen of klein bedrag per maand beschikbaar en wilt u dit laten groeien? Dan kan beleggen iets voor u zijn. Bij FitVermogen.nl kan het al vanaf € 25,- en tegen lage kosten.

    Start de video